Arengukava ja eelarvestrateegia

26.09.17

Lisa 1 Rapla valla eelarvestrateegia 2017-2021
Lisa 2 Rapla valla olukorra analüüs
Lisa 3 Rapla valla olukorra analüüs - rahvastik
Lisa 4 Rapla valla olukorra analüüs - tööalane ränne
Lisa 5 Rapla valla haridusstrateegia (kuni aastani 2025) ja haridusreformi kava (2014-2018)
Lisa 6 Rapla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava (2015-2026)
Lisa 7 Rapla linna sademevee kanaliseerimise arengukava
Lisa 8 Alu kandi arengukava 2016-2020
Lisa 9 Hagudi kandi arengukava 2016-2020
Lisa 10 Kodila kandi arengukava  2016-2020
Lisa 11 Kuusiku kandi arengukava  2016-2020
Lisa 12 Rapla kandi arengukava 2016-2020
Lisa 13 Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava aastani 2025
Lisa 14 Rapla valla terviseprofiil
Lisa 15 Rapla linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026
Lisa 16 Alu aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026 

Protokollid

25.05.2017 Volikogu istungi protokoll
29.06.2017 Volikogu istungi protokoll
31.08.2017 Volikogu istungi protokoll

22.05.2017 Eelarve-  ja arengukomisjoni koosoleku protokoll
26.06.2017 Eelarve-  ja arengukomisjoni koosoleku protokoll
28.08.2017 Eelarve-  ja arengukomisjoni koosoleku protokoll

15.06.2017 Hariduskomisjoni koosoleku protokoll
17.08.2017 Hariduskomisjoni koosoleku protokoll

13.06.2017 Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll
22.08.2017 Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll

22.06.2017 Majanduskomisjoni koosoleku protokoll
24.08.2017 Majanduskomisjoni koosoleku protokoll

14.06.2017 Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll
23.08.2017 Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll

 

 

24.09.2015 Istungi protokoll
25.06.2015 Istungi protokoll

Protokoll Eelarve 22.08.2016
Protokoll Eelarve 27.06.2016
Protokoll Eelarve 25.04.2016

Protokoll Kultuur 16.08.2016
Protokoll Kultuur 14.06.2016 
Protokoll Kultuur 17.05.2016
Protokoll Kultuur 19.04.2016

Protokoll 18.08.2016 Majandus
Protokoll 21.06.2016 Majandus
Protokoll 21.04.2016 Majandus

Protokoll Haridus 11.08.2016
Protokoll Haridus 16.06.2016
Protokoll Haridus 14.04.2016

Protokoll Sotsiaal 10.08.2016
Protokoll Sotsiaal 15.06.2016
Protokoll Sotsiaal 11.05.2016
Protokoll Sotsiaal 13.04.2016

Rapla kalmistu arengukava 2016–2025