Tähtsad kontaktid

10.01.18

ÜLDINE HÄDAABI 112
Päästeteenistus, kiirabi, politsei (
tuletõrje, vetelpääste, gaasiavarii)

----------

Politsei Rapla vallas

Rapla politseijaoskond on avatud: E-R 09.00-17.00. Telefon: 612 3000, e-post: laane@politsei.ee.

Rapla valla piirkonnapolitseinik Elle Tikki
kontaktid: 489 2929, 5329 2044; elle.tikki@politsei.ee.

Rapla valla piirkonnapolitseinik Jaan Padrik
kontaktid: 5854 4413
; jaan.padrik@politsei.ee.

 

Politsei ohvriabi Rapla maakonnas:
Rapla, Savi 2
Ruti Heinpõld 489 0455
e-post: rapla.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Veebikonstaabli nõuanded.

Politsei vihjetelefonid ja meiliaadressid

Politsei ootab infot ja vihjeid kuritegudest järgmistel telefoninumbritel ja elektronposti aadressidel:
Lääne prefektuur: (ka Rapla maakond kuulub Lääne prefektuuri alla)
tel 444 6555
narkovihjed: tel 444 6555
laane.vihje@politsei.ee

Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonil 612 3000.

Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee või vihjetelefoni automaatvastajale numbrile 612 3657.
E-maili teel saate infot küsida ning tagasisidet anda Politsei- ja Piirivalveameti töö ja pakutavate teenuste kohta aadressil teenindus@politsei.ee.

Politsei vihjetelefonid- ja meiliaadressid.
-
------------

 

 

Autoabi 1888
Rongiinfo 1447
Haigekassa infotelefon 16363
Keskkonnasaaste ja -ohuga seotud telefon 1313
Korstnapühkijad Raplamaal
Naabrivalve sektorid Rapla vallas

SA Raplamaa Haigla polikliiniku registratuur 484 4050

Üleriigilised nõuande telefonid (tasulised) perearst: 1220;  lastearst: 1599

Eesti Energia rikked, teenused: Eesti Energia rikketelefon 24h 1343

Vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude avariid Rapla linnas, Uuskülas, Kodilas ja Valtus
Rapla Vesi AS 8.00-17.00 489 4374

Raplamaa Jäätmekäitluskeskus 484 2237, 512 5847 (Mäepere Jäätmejaama operaator)

 

Muu:

Usaldustelefon (E-P 16.00-02.00) 126

Lasteabi telefon 116111
Olulised lastekaitse kodulehed: www.tarkvanem.eewww.lastekriis.eewww.lapsemure.ee

Usaldustelefon E, K 19.00-23.00 485 7001

Psühholoogiline kriisinõustamine 631 4300
Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus MTÜ 48 94310
Kuriteoohvrite Toetamise Ühing

Tavanditeenus (matmis- ja kalmistuteenus, surnute ära toomine). Kabeli kontor 485 5126, 513 0212. 

Rapla Vallavalitsus 489 0510
Rapla Maavalitsus 484 1162
Rapla Turismiinfokeskus 489 4359

Kõned vastaja arvel 16 116

NAISTE TUGIKESKUS RAPLAMAAL (vajuta aktiivsele tekstiosale)