Rapla vald tunnustab

18.01.18

Rapla Vallavalitsus ootab 1. veebruarini 2018 ettepanekuid tublimate tunnustamiseks. Ettepanekud võib saata e-postile rapla@rapla.ee või toimetada vallamajja aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.
Meenutage neid kõiki erilisi sündmusi, toredaid inimesi, ettevõtteid, seltsinguid, ühendusi, kes andsid oma panuse 2017. aastal Rapla valla heaks ja kes kõik vääriksid tunnustamist.

Vormikohaseid ettepanekuid võivad teha kõik valla kodanikud, ettevõtjad, ühendused, seltsingud.

Tunnustamise ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:
• tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töö- koht;
• tunnustamise põhjendus;
• ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja allkiri.

Rapla vald tunnustab:
• Rapla valla aukodanik
Rapla valla aukodanikuks nimetamine on Rapla valla poolt  antava tunnustuse kõrgeim aste. Aunimetus antakse üksikisikule, kellel on silmapaistvaid teeneid valla elu arendamisel.

• Haridusauhind „Rapla Rüblik"
Omistatakse isikule, kelle elutöö või õppeaastal silmapaistev tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud valla hariduselu edendamisele üld- või huvihariduses.

• Kultuuriauhind „Valla Vedur"
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

• Valla parimad sportlased
On valla aasta tunnustus, millega märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele, võistkonnale ning treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.

• Majandusauhind „Rapla Sild"
On aastaauhind, mis omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

• Sotsiaalvaldkonna „Elusa tule auhind"
Omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, meditsiin, turvalisus, vabatahtlikud, hingehoid) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud Rapla valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Tunnustamine toimub 3. märtsil 2018 volikogu esimehe ja vallavanema Eesti 100. ja Rapla valla 127. aastapäeva tähistamiseks korraldatud suurel sünnipäevapeol Rapla Sadolin Spordihoones.

 

Rapla valla tunnustuse avaldamise kord ja taotluse vorm,Rapla Vallavolikogu määrus nr 16, 19.12.2008.

Käesoleva korraga sätestatakse Rapla valla poolt jagatava tunnustuse (autasude) liigid nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.


Tunnustuse liigid on:

 • aukodanikuks nimetamine;
 • haridusauhinnaga "Rapla Rüblik" tunnustamine (auhinna autor Ene Kiinvald) ;
 • kultuuriauhinnaga "Valla Vedur" tunnustamine (auhinna autor Kairi Orgusaar);
 • valla parimaks sportlaseks nimetamine (auhinna autor Veskisepad OÜ);
 • majandusauhinnaga "Rapla Sild" tunnustamine (auhinna autor Kairi Orgusaar);
 • sotsiaalvaldkonna "Elusa tule auhind" (auhinna autor Ene Kiinvald)
 • valla tänukirjaga tunnustamine;
 • tiitliga "Rapla valla kaunis kodu" tunnustamine (auhinna autor Veskisepad OÜ);
 • valla väikelaste sündide tähistamine;
 • valla eakate õnnitlemine sünnipäevadel valla õnnitluskaardiga;
 • vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused.