« Tagasi

Noorsootöö projektitoetuste määramine

Rapla Vallavalitsus määras 3. aprilli istungil Rapla valla eelarvest noorsootööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 2017. a II vooru projektitoetusteks 1000 eurot.


Tähtaegselt laekus kuus taotlust, millest otsustati toetada, vastavalt kultuurinõukogu ettepanekule, viit projekti:

MTÜ Noored ISE projektile "Maastikumäng lastele Rapla lastepargis" eraldati 200 eurot;
MTÜ Noored ISE projektile "Noorte Mängujuhtide Kooli koolitus-laager 2017" eraldati 300 eurot;
Alu Spordiklubi projektile "Lastekaitsepäeva pillerkaar" eraldati 100 eurot;
Mittetulundusühingu Vesiroosi kool projektile "RVG filmi- ja teatriõppe valikaine õpilaste osalemine koolituslaagris" eraldati 200 eurot;
Mittetulundusühingu Vesiroosi kool projektile "Pärimuslik looduslaager "Metsast, merest ja lätetest sündinud" eraldati 200 eurot.

Rahuldamata jäeti Aivar Araku projekt: "Vastlaõhtu Hagudis 2017", kuna tegevus toimus enne taotlemise tähtaega.

Järgmisesse taotlusvooru oodatakse projekte, mille läbiviimise aeg on juulist septembrini.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2017.