« Tagasi

Lasteaedade arengukavade kinnitamine

Rapla Vallavolikogu otsustas 28. aprilli istungil kinnitada Rapla Lasteaia Kelluke, Rapla Lasteaia Päkapikk ja Rapla Lasteaia Naksitrallid arengukvad.

Arengukavade koostamisel lähtuti "Koolieelse lasteasutuse seadusest", lasteaedade põhimäärustest ja õppekavadest, lasteaedade sisehindamise tulemustest, Rapla valla arengukavast. Arvestatud on lasteaedade hetkeseisu: ressursse ja vajadusi, samuti hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekuid. Arengukava eelnõud on kooskõlastatud lasteaedade pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus.

Kõigi kolme lasteaia arengukavad on koostatud aastateks 2017–2019. Arengukava koostamise periood on vastavuses sisehindamise perioodiga. Põhimõttel, et sisehindamise aruande koostamisele järgneval aastal uuendatakse arengukava või täiendatakse arengukava tegevuskava.

Meie lasteaedade kollektiivid teevad oma tööd professionaalsuse ja hoolivusega ja on oma tööga taganud  lastele võimaluse olla kooliks valmis ja võrdne osa meie ühiskonnas.