« Tagasi

RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT pakub tööd

Raplamaa Omavalitsuste Liit  (edaspidi ROL) on kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik ühendus. ROLi põhieesmärk on maakonna elanikkonna huvidest lähtuva omavalitsusliku haldussüsteemi toime parandamine, kohalike omavalitsuste koostöö arendamine ja ühistegevuse korraldamine.

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega alates 1.jaanuarist 2018.a. on Raplamaa omavalitsuste volikogud otsustanud ühiselt  täidetavad ülesanded delegeerida Raplamaa Omavalitsuste Liidule. 


RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT  võtab seoses tegevuse laienemisega tööle KULTUURI- JA HARIDUSSPETSIALISTI.

Kultuuri- ja haridusspetsialist on töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna kultuurivõrgustiku alase koostöö korraldamine; osalemine kultuuri- ja haridusvaldkondade arengustrateegiate väljatöötamisel; laulu- ja tantsupidude protsesside koordineerimine; hariduse- ja kultuurialaste tunnustusürituste korraldamine; maakondlike haridusettevõtmiste, aineühenduste töö ja  maakondlikke aineolümpiaadide läbiviimise korraldamine jm.
Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on :
• kõrgem haridus
• hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme
• algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel
• proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ja valmisolek töösõitudeks

Kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses
Omalt poolt pakume:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd
• erialast täiendkoolitust
• enesearengu võimalusi
Avaldus/motivatsioonikiri, CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasoov palume saata hiljemalt 17.jaanuariks 2018 Raplamaa Omavalitsuste Liidu aadressil  Tallinna mnt 14-323, 79513 RAPLA või e-postiga rol@raplamaa.ee.
Tööle asumise aeg: veebruar 2018
Lisainfo: ROLi tegevjuht Silvi Ojamuru, tel 504 7988, direktor@raplamaa.ee ja www.rol.raplamaa.ee.

 

RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT  võtab seoses tegevuse laienemisega tööle MAAKONNA ARENDUSJUHI

Arendusjuht on tippspetsialist, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna arengustrateegia koostamise eestvedamine ja sellest tulenevate tegevuste koordineerimine, maakonna arengu seire, vajalike uuringute, analüüside kavandamine ja tellimine, riigi regionaalarengu programmide jt toetusvahendite rakendamises osalemine, koostöövõrgustike töö toimimise tagamine, maakonna turundus; välissuhtlus ja –koostöö, kohaliku ja rahvusvahelise projektitööalase tegevuse käivitamine ja juhtimine.
Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on :
• kõrgem haridus (soovitavalt magistrikraad majanduse, avaliku halduse, sotsioloogia või  inimgeograafia erialal)
• hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus B1 tasemel
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme
• algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel
• proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena
• vähemalt kaheaastane kogemus arendus- või projektitöö valdkonnas
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ja valmisolek töösõitudeks

Kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses
Omalt poolt pakume:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd
• erialast täiendkoolitust
• enesearengu võimalusi
Avaldus/motivatsioonikiri, CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasoov palume saata hiljemalt 17.jaanuariks 2018 Raplamaa Omavalitsuste Liidu aadressil  Tallinna mnt 14-323, 79513 RAPLA või e-postiga rol@raplamaa.ee.
Tööle asumise aeg: veebruar 2018
Lisainfo:  ROLi tegevjuht Silvi Ojamuru, tel 504 7988, direktor@raplamaa.ee ja www.rol.raplamaa.ee
 

RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT  võtab seoses tegevuse laienemisega tööle MAAKONNA TURVALISUSE- JA RAHVATERVISE SPETSIALISTI

Maakonna turvalisuse- ja rahvatervise spetsialist on töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna turvalisuse- ja rahvatervise alaste tegevuste ühine kavandamine, eestvedamine ja elluviimine; maakonna turvanõukogu ja tervisenõukogu tegevuse koordineerimine; rahvaspordi alase koostöö korraldamine; maakondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade juhtimiseks vajalike võrgustike loomine, koostöö omavalitsustega; maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine jms
Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on :
• kõrgem haridus
• hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme
• algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel
• proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ja valmisolek töösõitudeks

Kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses
Omalt poolt pakume:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd
• erialast täiendkoolitust
• enesearengu võimalusi
Avaldus/motivatsioonikiri, CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasoov palume saata hiljemalt 17.jaanuariks 2018 Raplamaa Omavalitsuste Liidu aadressil  Tallinna mnt 14-323, 79513 RAPLA või e-postiga rol@raplamaa.ee.
Tööle asumise aeg: veebruar 2018
Lisainfo: ROLi tegevjuht Silvi Ojamuru, tel 504 7988, direktor@raplamaa.ee ja www.rol.raplamaa.ee