« Tagasi

08. jaanuari vallavalitsuse istungil

Määrati teenindava maa pindalad Rapla valla munitsipaalomandisse taotletavatele Rapla linnas asuvatele teedele: Jürna tänav L1, Kuusiku tee L2, Side tänav L3, Lao tänav, Krookuse tänav, Nelgi tänav L1, Nelgi tänav L2, Kitsas tänav, Jõe promenaad, Sika tee.

Kehtestati vallateedel, kus teeolud on halvenenud, kuni 01. maini 2018. a või kuni teeolude paranemiseni, liikluspiirang (välja arvatud teeomaniku loal) üle 8-tonnise registrimassiga sõidukitele. Piiranguga teed tähistatakse liikluskorraldusvahenditega.

Otsustati tasuda asendushooldusteenust osutavatele hooldusperedele laste ülalpidamisega seotud kuludeks 365 eurot lapse kohta. Asendushooldusteenust osutavatele asenduskodudele ja perekodudele tasutakse teenuse eest vastavalt esitatud arvetele.

Menetleti sotsiaalkomisjonile ja volikogule esitatavat eelnõud toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise kohta.

Otsustati nimetada vallavanem Piret Minn Rapla Vallavalitsuse volitatud esindajaks Terviseameti poolt perearsti leidmiseks väljakuulutatud konkursi komisjoni.

Menetleti hariduskomisjonile ning volikogule esitatavat otsuse eelnõud Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamise kohta.

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse (asutusena) töökorralduse reeglid.