« Tagasi

Kohtumine politseiga

Täna kohtusid vallamajas Rapla politseijaoskonna ja vallavalitsuse esindajad. Uuel aastal on lisaks valla töökorraldusele, muutused ka politseis. Maakonna kuuest piirkonnapolitseinikust teenindavad Rapla valda nüüd kaks: Elle Tikki ning Jaan Padrik. Noorsoopolitseinikke on maakonnas praegu kaks.

Arutati koostöövõimalusi ning kuidas ühiselt valda turvalisemaks muuta.

Vald saab pakkuda politseile ruume kodanikega kohtumiseks ning plaanis on paigaldada lisakaameraid kriitilisematesse piirkondadesse. 

Kavas on ka edaspidi korraldada külades ennetusüritusi „Turvaline kodukant", mille eesmärgiks on probleemide kaardistamine ning üheskoos neile lahenduste leidmine.

Sügisest käivitus politseiring, milles osaleb 70 last.

Maakonna suurimaks probleemiks on lähisuhtevägivald ja sellel aastal on erilise tähelepanu all vägivald laste vastu. Oma tööplaani koostamisel lähtub politsei just kohalikest vajadustest.