12.07.18

Vabad töökohad

 

Kaiu Põhikool kuulutab välja konkursi sotsiaalpedagoogi 1,0 ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2018.
Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid saata aadressil Kaiu Põhikool, Leandri tee 1, Kaiu, Rapla vald 79301 või digitaalselt allkirjastatult e-aadressil direktor@kaiu.edu.ee hiljemalt 13. juuliks 2018.

Lisateave tel 52 74 283 

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus oleva keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluva eripedagoogi või logopeedi ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2018.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifikatsiooninõuetele;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöövõime, hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime.

Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega. Brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 5. augustiks 2018 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee
Lisainformatsioon: haridusnõunik Tiina Roosimägi (tel 522 8791, tiina.roosimagi@rapla.ee)

 

* * * * * * * * * *

Järlepa Lasteaed pakub tööd õpetaja assistendile alates 13.08.2018, koormusega 1,0 kohta.
Peamised tööülesanded:

• õpetaja abistamine õppetöös
• laste abistamine ja toetamine igapäeva tegevustes
• lapsevanematega suhtlemine
• rühmaruumide korrashoid

Kui soovid töötada laste keskel ning oled loova mõtlemisega, oskad olla hea meeskonnakaaslane, oled hea pingetaluvusega, oled sõbralik, kohusetundlik ja aus, siis ootame Sind tööle!

Boonuseks on kindlasti võimalus tegeleda särasilmsete lastega ja puhkus  suvisel ajal!

Soovikiri  ja  cv saada palun   01.augustiks 2018  meiliaadressile: sinilill@rapla.ee
Kontakttelefon: 5291374 ( direktor)

 

* * * * * * * * * *

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee

Toimetaja: SIGRID ALGRE