26.03.18

 

 

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallas  Purku külas asuvale Postimaja (kinnistu registriosa nr 3444037; katastriüksus 65403:001:0146; pindala 7195 m², sihtotstarve ühiskondlike ehituste maa) kinnistule alghinnaga 7500 €.
Kinnistu asub Rapla linnast 17 km kaugusel, Purku küla keskuses, läheduses asub raamatukogu, lasteaed ja bussipeatus.
Kinnistu asub kaitsealal „Purku kooli park koos männikuga; Purku park".
Kinnistul asub kahekorruseline kivimaja (ehitatud Järvakandi vallamajaks, esmane kasutuselevõtu aasta 1895), krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist, ahjuküte (ahjud vajavad renoveerimist), veevarustus puudub.
Ehitusalune pind 327 m², kõrgus 9,90 m, netopind 265 m². Hoonel on neli eraldi sissepääsu. Elektriliitumine olemas.
Võimalik on liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning internetiühendusega.
Infomatsioon korteri kohta: Uno Markson, 5116033; uno.markson@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 16. aprilliks 2018.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Purku Postimaja. Mitte avada enne 17.04.2018.a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 17. aprillil 2018.a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

******************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallas  Kuimetsa külas asuvale Kooli (kinnistu registriosa nr 3201637; katastriüksus 27701:001:0184; pindala 4585 m², sihtotstarve ühiskondlike ehituste maa) kinnistule alghinnaga 2500 €.
Kinnistu asub Rapla linnast 24 km ja Kose alevikust 17 km kaugusel, Kuimetsa küla keskuses, läheduses asub rahvamaja, spordihoone, kauplus ja bussipeatus. Lähim lasteaed ja kool asuvad Kaiu alevikus 6 km kaugusel.
Kinnistule jääb osaliselt looduskaitsealune puistu „Kuimetsa põlispuud". Kinnistu sobib elamuehituseks.
Kinnistul asub ühekorruseline kivimaja (ehitatud algklasside majaks, esmane kasutuselevõtu aasta 1962). Ehitusalune pind 310 m², kõrgus 7,6 m, suletud netopind 239,3 m². Hoone on amortiseerunud.
Elektriliitumine olemas.
Võimalik on liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.
Infomatsioon kinnistu kohta: Villu Vasar, 53456010; villu.vasar@rapla.ee.
Kinnistuga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 16. aprilliks 2018.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Kuimetsa Kooli"
Mitte avada enne 17.04.2018.a kell 16.00".
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 17. aprillil 2018.a kell 16.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI