14.05.18
 Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas. Alla 16aastaste isikute poolt antud hääled ei lähe arvesse.
Hääletamiseks palume sisse logida lehe paremal üleval servas "Logi sisse" ikoonil. Kui olete sisselogitud, jääb see tekst lehele alles, aga lehekülje alla tekib hääletusvorm.
NB! Kui logite sisse mobiiliga, siis jätke eest ära suunakood +372!

RAHVAHÄÄLETUS

 

  • Rahvahääletuse toimub ajavahemikul  8.mai kell 8:00 kuni 23 mai kell 8:00.
  • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas.
  • Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga.
  • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. (Kui isik annab hääletussedelil rohkem kui 1 hääle sama idee poolt, läheb arvesse siiski antud idee poolt 1 hääl)
  • Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

RAHVAHÄÄLETUSE IDEED KODULEHEL

RAHVAHÄÄLETUSE IDEED .PDF DOKUMENDINA

 

NB! OLE TEADLIK isikuandmete kaitse määrusest tulenevatest nõuetest:

  • Allpool esitatud isikuandmete vastutav töötleja on Rapla valla arendusnõunik
  • Esitatud isikuandmeid vajatakse  Rapla Vallavolikogu 28.01.2016.a. määruse nr.3 „Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel" esitatud nõuete täitmise kontrolliks.
  • Isikuandmeid kasutatakse elukohaandmete ja vanuse tuvastamiseks. Saadud isikuandmeid ei jagata teistele asutustele ja institutsioonidele. Saadud andmed hävitatakse 01.09.2018.a. seisuga.
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!