Hagudi raudteepeatuse väljaarendamine

 

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Meede "Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine", tegevus „Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes".

Kavandatud kogumaksumus: 115 860,20 eurot, millest struktuuritoetus 97 322,57 eurot ja Rapla valla omaosalus 18 537,63 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 21.04.2014, lõppkuupäev 31.12.2017.

Projekti eesmärk: Ühildada Hagudi kandis ning Rapla- ja Harjumaal erinevaid liikumisviise reisirongiliiklusega.

Otsene eesmärk: Kandi keskuse Hagudi raudteepeatuse taristu on korrastatud, väljaarendatud ja paremini ühildatud teiste liikumisviisidega ning seeläbi on suurenenud rongiliikluse kasutajate arv.

Projekti tulemused: Projekti läbi suureneb nii Hagudi ümbrusest Tallinnase, Raplasse jm (eeskätt Harju- ja Raplamaale) rongiga tööl ja teenuseid tarbimas käivate kui ka mujalt Hagudi kanti tööle ja teenuseid tarbimas käivate inimeste, samuti turistide hulk. Autoga, jalgsi ja jalgrattaga raudteejaama pääs muutud turvalisemaks ning paranevad autoga parkimise võimalused.

Lühikirjeldus: Projekti raames kavandatavad tegevused: kõnnitee ja jalgtee rajamine, Hagudi jaama tee ja autoparkla korrastamine, sadevete ärajuhtimine, omanikujärelevalve. Siiani on raudteepeatusesse pääs olnud suurimaks probleemiks kergliiklejatele ning puuetega inimestele ja lapsevankritega liiklejatele, kuna puuduvad ohutut liiklemist võimaldavad kõnni- ja jalgtee.

Uudis valla kodulehel asub SIIN