Haridusreform

17.12.14

 

RIIGIGÜMNAASIUMI LEPINGU ALLKIRJASTAMINE

Riigigümnaasiumi lepingu allkirjastamine, HTM pressiteade (15.12.2014)

HTM ja Rapla valla vaheline kokkulepe (15.12.2014) 

Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe (15.12.2014)

Riigigümnaasiumite taustainfo (15.12.2014)

Riigigümnaasiumi lepingu allkirjastamine, Raplamaa Sõnumid artikkel (17.12.2014)

Täiskasvanute Gümnaasium ühineb riigigümnaasiumigaRaplamaa Sõnumid artikkel (17.12.2014)

 

Küsimused ja vastused riigigümnaasiumi teemal (24.10.2014 seisuga)

Rapla valla gümnaasiumireformi tegevuskava (27.11.2014 seisuga)

Arvud Rapla hariduses (10.09.2014 seisuga)

 

Rapla valla koolide õpilaste ja klasside arvud (10.09.2014 seisuga).

Rapla valla lasteaia kohad ja laste arvud (10.09.2014 seisuga).

Rahvastikust

 

* HARIDUSTEEMALISED ARTIKLID: 

Ilmus 19.11.2014 Rapla valla kodulehe uudisena: 

"Õpilassõbralik kool- teeme ära?"Elis Tootsman, volikogu liige

Ilmus 25.09.2014 Rapla valla kodulehe uudisena: 

"Viljandis riigigümnaasiumi uudistamas". Ilvi Pere, vallavanem. 

 

Ilmusid 12.09.2014 Rapla Teatajas:

"Riigigümnaasium Raplasse", Rapla vallavalitsus.

"Koolivõrgu korrastamine ei säästa raha, kuid parandab kvaliteeti". Jevgeni Ossinovski, haridusminister. 

"Riigigümnaasiumist". Elis Tootsman, vallavolikogu liige.

 

* RAPLA VESIROOSI GÜMNAASIUMI LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKU ETTEKANDED

23. septembril 2014, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolekul kõnelesid vallavanem Ilvi Pere ja haridusnõunik Tiina Roosimägi haridusteemadel. 

Allpool on ettekannete materjalid:

Ilvi Pere ETTEKANNE.

Tiina Roosimägi ETTEKANNE.

 

* RAPLAS ALGASID LÄBIRÄÄKIMISED RIIGIGÜMNAASIUMI ASUTAMISEKS

27. augustil 2014 allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ning Rapla vallavanem Ilvi Pere ühiste kavatsuste kokkuleppe, millega alustati läbirääkimisi sihiga avada Raplas riigigümnaasium hiljemalt 1. septembril 2018.

„Riigigümnaasium ei ole lihtsalt uus koolimaja, vaid ka täiesti uus tase gümnaasiumihariduses – riigigümnaasiumi näol on tegu kooliga, mis arvestab õpilase huvidega ja pakub mitmekesist haridust, mis vastab nii kõrgkoolide ootustele kui ka tööturu vajadustele ja seda kodumaakonnas,»  ütles minister.

Ühiste kavatsuste leppes on öeldud, et gümnaasium on mõeldud eelkõige Rapla maakonna õpilastele ja õppetöö korraldamisel lähtutakse riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest, mis sõlmiti tänavu aprillis kuue riigigümnaasiumi direktorite, õpilaste, õpetajate ja ministeeriumi esindaja vahel.

„Raplas on arutelud riigigümnaasiumi poolt ja vastu kestnud üle kahe aasta," ütles Rapla vallavanem Ilvi Pere. „Koostasime valla hariduse arengukava ning selle kõige olulisem punkt oli just meie gümnaasiume puudutav. Otsusele tõukab meid ka muudetud põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, milles on sätestatud riigi huvi pidada igas maakonnas vähemalt ühte gümnaasiumi." 

„Juba praegu on kolmandik Rapla gümnasistidest maakonna teistest valdadest ning sellepärast ei tee me otsuseid ainult oma valla vajadustest lähtuvalt," lisas Ilvi Pere. „Küll annab juba tegutsevatest riigigümnaasiumidest tulev positiivne tagasiside meile kindlustunde, et oleme õigel teel. Lõpliku sõna ümberkorralduste kohta ütleb volikogu veel sellel sügisel." 

Üksikasjalikum koostöökokkulepe, millega fikseeritakse gümnaasiumi loomise tingimused ning ajakava, sõlmitakse ministeeriumi ja valla vahel hiljemalt selle aasta 15. detsembriks. Rajatav õppekompleks peab olema nüüdisaegne, kompaktne, tõhusa ruumikasutusega ja väikeste ülalpidamiskuludega, mille jaoks taotleb ministeerium toetust EL-i tõukefondide meetmest. Kokkuleppe järgi korraldab Rapla vald riigigümnaasiumi töö alustamise hetkeks olemasolevad Rapla valla üldhariduskoolid ümber põhikoolideks, lõpetades gümnaasiumiastmetes hariduse andmise.

ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE.

 

* RAPLA VALLA HARIDUSVÕRGU KORRASTAMISE TÖÖRÜHM

Rapla valla haridusvõrgu korrastamiseks tehtavate ettepanekute tegemise töörühm kogunes 29.02.2012. Töörühma poolt välja toodud Rapla valla haridusvõrgu korrastamise ettepanekud on töörühma seisukoht ja edaspidiseks töömaterjaliks vallavalitsusele, volikogu komisjonidele ning valla haridusasutuste juhtidele. Ettepanekute pikaajaline rakendamine eeldab kõigi huvitatud osapoolte kokkulepet ja laiemat avalikku arutelu. Lõpliku otsuse haridusvõrgu korrastamises osas võtab vastu Rapla Vallavolikogu.
Rapla valla haridusvõrgu korrastamise ettepanekute ja dokumentidega saab tutvuda SIIN.