Rapla valla haridusvõrgu korrastamine

3.09.14

 

RAPLA VALLA HARIDUSREFORMI TÖÖRÜHMA LÕPPDOKUMENT „Rapla valla haridusstrateegia (kuni aastani 2025) ja haridusreformi kava (2014-2018)"

Lisad:

  1. Lühikokkuvõte
  2. Lõppdokumendi allkirjalehed
  3. Lõppdokumendi eelnõu märkuste ja ettepanekute leht

 

Rapla valla haridusreformi töörühma AVALIKE ARUTELUDE toimumisajad, teemad ja materjalid:

14.03.2013 Avalik arutelu - Alusharidus ja lasteasutused Rapla vallas, Rapla Lasteaia Päkapikk saalis

Rapla valla alushariduse avalik arutelu 14.03.2013
Alusharidus Rapla vallas 2013
Valla rahvastikust
Alushariduse avaliku arutelu tagasiside kokkuvõte
Alushariduse rõõmud ja mured

21.03.2013 Avalik arutelu - Põhiharidus ja põhikoolid Rapla vallas, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis

Põhiharidus Rapla valla arengukavas
Arvud Raplas ja selle ümber 2013
Põhihariduse rõõmud ja mured
Põhihariduse avaliku arutelu tagasiside kokkuvõte
Koolide taristutest 2013
Rahvastikust Rapla vallas 2013

4.04.2013 Avalik arutelu - Üldkeskharidus ja gümnaasiumid Rapla vallas, Rapla Ühisgümnaasiumis

Andrus Saare ettekanne 13
RTG Esitlus
GH Avalik arutelu
Gümnaasiumiharidus Rapla vallas
Gümnaasiumireformi avaliku arutelu rühmatööde tulemused
Gümnaasiumihariduse avaliku arutelu tagasiside kokkuvõte
Rapla valla rahvastikust 2013
KOV reform 2013
Gümnaasiumihariduse rõõmud ja mured Rapla vallas

11.04.2013 Avalik arutelu - Huvi- ja täiskasvanuharidus Rapla vallas, Rapla Kultuurikeskuses

 

25.04.2013 Avalik arutelu - Õpetaja töötingimused ja arenguvõimalused, Rapla Kultuurikeskuses

Hariduse rahad 24.04.2013
Rapla valla õpetajad
Õpetaja ametist
Õpetaja töö rõõmud ja mured Alu näitel
Õpetaja arengu avaliku arutelu rühmatööde kokkuvõte
Õpetaja arengu avaliku arutelu tagasiside kokkuvõte

22.05.2013 Rapla valla haridusstrateegia avalik arutelu, Rapla Kultuurikeskuses

Rapla valla haridusreformi töörühma lõppdokumendi eelnõu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapla valla haridusvõrgu korrastamiseks tehtavate ettepanekute tegemise töörühm kogunes endise Rapla vallavanema Alar Mutli initsiatiivil 29.02.2012. aastal.
 
Rapla Vallavalitsuse 9. aprilli 2012. aasta korraldusega nr 156 sai töörühm vallavalitsuse ajutise komisjoni staatuse.
Töörühma liikmeteks olid Rapla Vallavalitsuse poolt Alar Mutli, Tiina Roosimägi, Herkki Olo ja Maie Kuusemets, Rapla Vallavolikogu poolt Avo Ambur, Erlend Tammenurm, Jüri Võigemast ja Tiit Tammsaar, Rapla Valla Noortevolikogust Triin Roos ning Rapla Maavalitsusest Tiiu Raav. Töörühma juhtis Ülo Peets.
 
Seminarid toimusid kord kuus perioodil veebruarist septembrini.
 
Rapla valla haridusvõrgu arendamise ettepanekute eesmärgiks on toetada valla arengukava ja pikaajalise hariduskorralduse tervikplaani koostamist. Ettepanekutest lähtudes tuleb Rapla valla õpilastele kujundada parimad võimalused alus- ja põhihariduse omandamiseks võimalikult kodulähedases haridusasutuses ning üldkeskhariduse omandamiseks kõrgel tasemel gümnaasiumis.
 
Töörühma poolt välja toodud Rapla valla haridusvõrgu korrastamise ettepanekud on töörühma seisukoht ja edaspidiseks töömaterjaliks vallavalitsusele, volikogu komisjonidele ning valla haridusasutuste juhtidele. Ettepanekute pikaajaline rakendamine eeldab kõigi huvitatud osapoolte kokkulepet ja laiemat avalikku arutelu. Lõpliku otsuse haridusvõrgu korrastamises osas võtab vastu Rapla Vallavolikogu.
 
Rapla valla haridusvõrgu korrastamise ettepanekute dokumendiga saab tutvuda siit. Dokumendi lisad: Lisa 1 ning Lisa 2 ja 3.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------