Rapla Hooldekeskus

5.04.17
 
Rapla Hooldekeskus  
Aadress Kuusiku tee 5, Rapla 79511
Registrikood 75024194 
Juhataja Anne-Ly Pedaja 489 2525; 515 3261
Hooldusjuht 489 2526; 5341 1705
Päevakeskuse perenaine Dagmar Liiv 489 2527
Ööpäevaringne info telefon 48 92 528
E-post rhkeskus@gmail.com
Koduleht rhkeskus.ee

 

Rapla Hooldekeskus on kohaliku omavalitsuse asutus ja juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, Rapla valla omavalitsusorganite õigusaktidest ning põhimäärusest. Hooldekeskusel on tööandja õigused.
 
Hooldekeskus on segatüüpi hoolekandeasutus, mis koosneb: päevakeskusest - supiköögist, hooldekodust, sotsiaalkorteritest, sotsiaalpindadest, kriisipinnast, kodutute varjupaigast, tugikeskusest ja vaimupuudega inimeste tugikeskusest.
 
Rapla Hooldekeskuse allüksusteks on:
Vaimupuudega inimeste tugikeskus "Vahtra" (Tallinna mnt 17, Rapla linn)
Alu Sotsiaalmaja (asukohaga Tallinna mnt.10, Alu, Rapla vald),
Alu Tugikeskus (asukohaga Pargi 1, Alu ,Rapla vald).
 
Tegevuse eesmärgiks on ööpäevaringne hooldamine, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine, rehabiliteerimine, kriisiteenused emale ja lapsele, avahooldus.
 
Põhirõhk on suunatud hoolealuste toimetuleku ja elukvaliteedi parandamisele.
 
Päevakeskus asub Rapla Hooldekeskusega ühes majas (Kuusiku tee 5). Siia on oodatud kõik Rapla valla eakad, et üheskoos jagada oma argielu muresid ja rõõme eakaaslastega. Korra kuus toimuvad eakatele ka meelelahutusüritused. Osavõtt on alati rahvarohke. 
 
Päevakeskuse supiköök on avatud E-R 12.00 – 14.00. Päevakeskuses toitlustatakse ka hooldekeskuse hoolealuseid.
 
TEENUSED 
 
 • Koduteenus
 • Ööpäevaringne hooldus;
 • Sotsiaalkorterid ;
 • Sotsiaalpinnad;
 • Kriisiteenus;
 • Kriisiteenus emale ja lapsele;
 • Töötute rehabiliteerimine;
 • Kodutute varjupaik;
 • Tugikeskused;
 • Igapäevaelu toetamise teenus;
 • Toetatud elamine
 • Päevakeskus (supiköök)
 
Rapla Hooldekeskuse peaeesmärgiks on inimesele eluaseme kindlustamine, majutamine(koos toiduga), lisaks hooldus, järelvalve, põetus.
 
Koduteenuse eesmärgiks on aidata eakaid ja puuetega inimesi oma igapäeva- eluga toimetulekul ja aidata säilitada nende elukvaliteeti. Eesmärgist tulenevalt on Rapla Hooldekeskuse ülesandeks soodustada abivajajate enesetunnetuse, motoorsete, kognitiivsete, kommunikatiivsete, sotsiaalsete ja eneseteenindus oskuste võimalikku säilitamist.
Koduteenust võib taotleda kõrvalabi vajav vanur või puudega täisealine isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Rapla vald. 
Teenus on selle saajale tasuline (2€/h) või tasuta (isikule, kes saab toimetulekutoetust või kelle sissetulek jääb alla 270€ kuus). 
Koduteenust osutavad selleks vajaliku koolituse saanud hooldustöötajad.
 
Ööpäevaringse hooldamise eesmärk on parim võimalik (ühiskonnas aktsepteeritavaks peetav ) elukvaliteet institutsioonis.
Ööpäevaringse hooldamise ülesandeks on inimeste abistamine igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel (sh. Enesehooldus, hooldamine, põetamine), ohutuse kindlustamine inimesele enesele ja teistele. Ööpäevaringset hooldusteenust osutavad kogenenud ja selleks erialase ettevalmistuse saanud töötajad.
 
Sotsiaalkorterid – toetatud elamine. Sotsiaalkorter koosneb köögist, elutoast, wc ja vannitoast ning väikesest esikust. Üldpinda 32,2m.
Sotsiaalkorterid antakse kohaliku omavalitsuse poolt inimestele, kes ei ole suutelised oma endistes korterites edasi elama makseraskuste tõttu.
Sotsiaaleluruumi kasutatakse vastavalt Eesti Vabariigi elamuseadusele ja käesolevale eeskirjale ning sõlmitud üürilepingule, kusjuures:
 
 • sotsiaaleluruumi kui vallale kuuluvat eluruumi ei erastata;
 • sotsiaaleluruumi üürilepingute sõlmimist, täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollib vallavalitsus ja sotsiaalkomisjon.
 • sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud eluasemekulud tasub üürnik..
Sotsiaalpinnad – toetatud elamine. Sotsiaalpind koosneb ühest toast, mida jagavad omavahel 2 inimest. Need on eelkõige mõeldud töötutele, vangist vabanenutele, inimestele kes ei ole suutelised oma eluga toime tulema iseseisvalt:
 
 • sotsiaalpinda ei erastata;
 • sotsiaalpinna üürilepingute sõlmimist, täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollib vallavalitsus ja sotsiaalkomisjon.
Kriisiteenus - on ajutise elamispinna andmine ajutiselt peavarjuta inimestele (tulekajude korral, pereprobleemid).
Kriisiteenus emale ja lapsele - on ajutine elamispind peavarjuta jäänud või koduste tülide tõttu vägivalla eest põgenevatele naistele koos lastega.
 
Kodutute varjupaik- abistav toimetulek, turvalisuse tagamine, mõeldud neile kellel pole kohta kus elada ja ööd veeta. Isikutel, kelle registrijärgne viimane elukoht ei ole Rapla vallas on teenust võimalik kasutada kuni kolm ööd.
 

Rapla Hooldekeskust tutvustav FILM.