Jäätmete sorteerimine

28.02.17

 

Raplamaa Jäätmekäitluskeskus võtab Mäepere jäätmejaamas alates 01.08.2016.a.-31.07.2021.a. Rapla valla elanikelt tasuta vastu mööblit e. suurjäätmeid.

Mööbli äraandmisest  tuleb eelnevalt teavitada operaatorit. Mööbel tuleb jäätmejaamas tooja poolt käsitsi laadida selleks ettenähtud multilift konteinerisse.

-----------

Teave avalike konteinerite asukohtadest taaskasutatavate jäätmete kogumiseks Rapla vallas on vedajate kodulehel:

ETO konteinerid

TVO OÜ konteinerid

Pakendiringluse konteinerid

Terved riided jms - viia riidekonteinerisse.

Tagatisrahaga pakend - viia raha eest taara vastuvõtu punkti.

Muu pakend – viia tasuta pakendijäätmete konteinerisse või jäätmejaama. Pakendite konteineril jälgida vedaja juhiseid, mida on lubatud konteinerisse panna*.

Pakkepaberi- ja papijäätmed – viia tasuta avalikku paberi- ja papi jäätmete konteinerisse või jäätmejaama.

Vanapaber-viia oma maja juurde tellitud vanapaberi konteinerisse. Vähem kui 8 korteriga majade elanikud saavad viia avalikku paberi- ja papijäätmete konteinerisse, millel on silt Väätsa. Pakendiringluse konteinerisse vanapaberit ei tohi panna.

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed- komposteerida kinnises kompostris või viia enda maja juurde tellitud biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse.

Aia- ja haljastusjäätmed ehk pargijäätmed – viia ise jäätmejaama.

Ohtlikud jäätmed (patareid, akud, vanad värvid jne) – viia jäätmejaama.

Kasutatud patareisid on kohustatud tasuta vastu võtma ka kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või mitte. Vastav teave peab olema müügikohas nähtaval kohal.

Vanad ravimid – viia tasuta tagasi apteeki või jäätmejaama.

Kasutatud kodutehnika ehk olmeeletroonikajäätmed – viia tasuta jäätmejaama.

Klaasijäätmed – viia jäätmejaama.

Ehitusjäätmed – viia jäätmejaama.

Vanad rehvid – viia jäätmejaama.

Suurjäätmed - viia jäätmejaama.

Puidujäätmed – viia tasuta jäätmejaama, töötlemata (immutamata, värvimata jne) puhast puitu võib põletada ka kodus ahjus.

Jäätmete põletamine on keelatud nii lõkkes kui ka koduses ahjus (v.a puhas puidujääde ning vanapaber)!

*Sorteerimisjuhendid:

TVO OÜ: http://www.tvo.ee/sites/default/files/TVO_sorteerimisjuhend%2B3mm_bleed.pdf

ETO: kollane konteiner: http://www.prygila.ee/teenused/sinisekollase-konteineri-teenus/

sinine konteiner: http://www.prygila.ee/teenused/sinise-konteineri-teenus/

Pakendiringlus: http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=4

 

Koostas: Heli Oksvort