18.04.18

2018. aasta kaasav eelarve

Kaasava eelarve ideede sõelumise komisjon otsustas 10. aprilli koosolekul saata rahvahääletusele alljärgnevad ideed:

KODILA VÄLIJÕUSAAL
KODILA KÜLAPLATSI ARENDAMINE- LAVA
KAIU OSAVALDA PEOPLATSI/KÜLAPLATSI RAJAMINE
KÕIKI VANUSERÜHMI KAASAVA MÄNGUALA ARENDUS JÄRLEPA KESKUSES
LAUATENNISELAUAD VÄRSKES ÕHUS
VÄLIJÕUSAALID/ VIRGESTUSALAD RAPLA VALDA
KAIU VÄLIUJULA LIKVIDEERIMINE
KOERTE MÄNGUVÄLJAK RAPLASSE
MÄNGUVÄLJAK KABALASSE
JUURU RAHVAMAJA KÕNNITEEDE JA PLATSIDE VÄLJAEHITAMINE
KULTUURIKLUBI BAAS SISEHOOV JA KULTUURIFESTIVAL SÄRIN 2018


16. aprillil kell 17.00 toimub Rapla Vallavalitsuse 2. korruse saalis hääletusele minevate ideede  tutvustamise infotund, kus ideede esitajatel on võimalus oma ideed tutvustada.

Kaasava eelarve rahvahääletus algab 8. mail kell 8.00 ning kestab 23. maini kella 08.00.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga (15. veebruar 2018) Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, piirkonnakeskustes või kõigis Rapla valla raamatukogudes. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

 

Kaasava eelarve ideede kaalumise koosoleku protokoll.

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI