KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

 

 

Rapla hooldekeskuse detailplaneering

Koostatava Rapla Hooldekeskuse detailplaneeringu eesmärk on võimaluste loomine Rapla haigla renoveerimiseks ja laiendamiseks ning Rapla valla hooldekodu, päevakeskuse ja teiste avalikkusele...

Endise Uusküla 24 aiandusühistu maade detailplaneering

Uusküla 24 endise aiandusühistu maa-ala detailplaneering koostatakse eesmärgiga kavandada täiendavaid elamuehituskrunte, korrigeerida kinnistute piire ning seada üldised arengupõhimõtted...

Riigigümnaasiumi detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 17. detsembri 2015 otsusega nr 50 kehtestati Rapla linnas asuva Kooli tn 8 kinnistu (katastritunnus 67001:003:0013, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala...

Viljandi mnt 61 detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 27.augusti 2015 otsusega nr 34 kehtestati Rapla linna Viljandi mnt 61 kinnistu üldplaneeringut järgiv detailplaneering (katastritunnus 67001:002:0600, sihtotstarve...

Nõiamäe ja Harri kinnistute detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 33 kehtestati Rapla valla Rapla linnas asuva Nõiamäe kinnistu ja Väljataguse külas asuva Harri kinnistu üldplaneeringut järgiv detailplaneering. ...

Alu tee 16a kinnistu detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2015 otsusega nr  12 kehtestati Rapla linnas Alu tee 16a kinnistu (katastritunnus 67001:001:0047, pindala 5881 m2)  üldplaneeringut järgiv...

Sauna tn 8 kinnistu detailplaneering

Sauna tn 8 kinnistule Raplas algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering Rapla Vallavolikogu 27. märtsi 2014 otsusega nr 7. Detailplaneeringu eesmärk on kahe uue elamumaa ja ühe ärimaa...

Kiduussi kinnistu detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 18.detsembri 2014 otsusega nr 53  kehtestati   Kiduussi kinnistu   detailplaneering  (katastritunnus 66904:005:0128, sihtotstarve 100% maatulundusmaa),...

Kuusiku-Altveski kinnistu osaline detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 18.detsembri 2014 otsusega nr 54  kehtestati  Rapla valla üldplaneeringut muutev Rapla valla  Kuusiku-Nõmme külas asuva  Kuusiku-Altveski kinnistu  ...

Jõetaguse tee 1 // Tõnise kinnistu detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 30.aprilli 2015 otsusega nr 21 algatati Rapla valla Sulupere külas Jõetaguse tee 1 // Tõnise kinnistu (katastritunnus 66904:003:1450, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala...

Keskuse tee 5 ja 7 detailplaneering Alu alevikus

  Alu aleviku lääneosas Keskuse tee 5 paikneb olemasolev kauplus-söökla ja selle kõrval Keskuse tee 7 on hoonestamata kinnistu, mille arendamist koostatav detailplaneering käsitleb....