KEHTETUKSTUNNISTAMINE

Rapla Vallavolikogu 27.augusti 2015 otsusega nr 32 tunnistati osaliselt kehtetuks Alu alevikus asuvate Männi tn 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering. Detailplaneering tunnistati kehtetuks...

Alu alevikus asuvate Männi tn 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetukstunnistamine

Rapla Vallavolikogu 27.augusti 2015 otsusega nr 32 tunnistati osaliselt kehtetuks Alu alevikus asuvate Männi tn 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering. Detailplaneering tunnistati kehtetuks...

Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2007. a otsusega nr 26 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Rapla vallas Mahlamäe külas Küti kinnistu üldplaneeringut muutev detailplaneering....

Küti kinnistu detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamine

Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2007. a otsusega nr 26 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Rapla vallas Mahlamäe külas Küti kinnistu üldplaneeringut muutev detailplaneering....