Keskkonnakaitseload

27.05.16

KESKKONNAKAITSELUBA ON:

1) keskkonnaluba;
2) keskkonnakompleksluba;
3) kui seadusega ei ole ette nähtud keskkonnaloa ega keskkonnakompleksloa nõuet, muu luba, mille nõue nähakse seadusega ette keskkonnariski vähendamise eesmärgil mõnel tegevusalal tegutsemiseks.

KESKKONNALUBA annab isikule õiguse teha ühte või üheaegselt mitut järgnevat tegevust:

 1) vee erikasutus;
 2) saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku;
 3) jäätmete käitlemine;
 4) maavara kaevandamine;
 5) kiirgustegevus.

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Keskkonnalubade infosüsteem 

 

 

Vee-erikasutusloa taotlus:
Öökulli paisjärve veetaseme ajutine alandamine, Valtu-Viva OÜ 2014

 

Nordecon AS välisõhu saasteloa taotlus
Nordecon AS välisõhu saasteloa taotlus, Uusküla
Taotlus

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus jäätmeloa taotlus

Taotlus
Seletuskiri

Reinu III lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 19.04.2016 kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla).

OÜ REDOIL taotlus Reinu IV kruusakarjääri mäeeraldisel ehituskruusa kaevandamiseks.

Reinu IV taotlus

Korraldus Reinu IV kruusakarjäär

 

Toimetaja: HELI OKSVORT