Rapla linna keskväljaku rajamine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Meede "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine".

Kavandatud kogumaksumus: 1 195 859,89 eurot, millest struktuuritoetus kuni 1 016 480,90 eurot ja Rapla valla omaosalus 179 378,99 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 04.07.2016, lõppkuupäev 31.12.2018.

Projekti eesmärk: Rapla linnas asub piirkonna ettevõtjatele, külastajatele ja elanikele atraktiivne keskväljak.

Projekti tulemused: Korrastatud linnaruumi tulemusena on ettevõtete, külastajate ja töökohtade arv Rapla piirkonnas kasvanud.

Lühikirjeldus: Maakonnakeskuses Rapla linnas puudus seni ettevõtjatele, külastajatele ja elanikele ligitõmbav keskväljak, kus toimuksid suuremad avalikud sündmused, mille ümber koonduksid kauplused, toitlustus, majutus, jm teenused, piirkonna elanike põllu- ja aiasaaduste, istikute, käsitöö jm müük. Käesoleva projektiga rajatakse Rapla kesklinna Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tänapäevane keskväljak, mille tulemusena hakkab ala sees ja ümber tekkima aktiivsem tegevus, tekib juurde ettevõtteid ja töökohti.

 

Uudis valla kodulehel asub SIIN