Volikogu komisjonide koosolekud

21.08.17

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek   toimub kolmapäeval 23. augustil 2017 algusega kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muutmine II lugemine (sh eelarvestrateegia - H. Olo, K. Orul)
2. Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord (I. Tamm)
INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon

 

Majanduskomisjoni koosolek 

 

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub teisipäeval 22. augustil 2017 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muutmine II lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Olo, K. Orul)
INFORMATSIOON
• Rapla Tammemäe laululava ja Rapla Kultuurikeskuse renoveerimise arengud (M. Mägi)
• Muud küsimused ja informatsioon (Tenniseklubi heatahte kokkuleppest/valdade ühinemise ettevalmistamiseks tehtavad tööd - R. T. Peussa, V. Sassi)

 

Hariduskomisjoni koosolek  toimub neljapäeval, 17. augustil 2017 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2017–2018 kinnitamine (RTG direktor Vello Kübar)
2. Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muutmine II lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Olo, K. Orul)
3. Rapla Vallavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 23 „Kodila Põhikooli arengukava 2015–2018 kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (T. Roosimägi)

INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon

 

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek