Volikogu komisjonide koosolekud

22.06.17

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek   toimub kolmapäeval 14. juunil 2017 algusega kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Olo, K. Orul)
2. Rapla  Vallavolikogu 25. mai 2017.  a määruse nr 11 "Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord" muutmine (I. Tamm)
INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon

 

Majanduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval 22. juunil 2017 algusega kell 13.00 Rapla Vallavalitsuses.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Olo, K. Orul)
2. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Sügise ja Suve tn/C.-M. Järvela)
3. Vallavara võõrandamine (Kodila, Kooli 3/Ü. Saar)
4. Vallavara võõrandamine (Viljandi mnt 92a/Ü. Saar)
INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon
 

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub teisipäeval,  13. juunil 2017 algusega kell 17.00 Rapla Kultuurikeskuses Valgre toas.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Olo, K. Orul)
2. Rapla valla ja EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse ühiste väärtuste kokkulepe (R. T. Peussa)
INFORMATSIOON
1) Rapla korvpall (R. T. Peussa)
2) Ühinevaate valdade kultuuri- ja spordivaldkonna komisjoni tööst (R. T. Peussa)
3) Maakondlik kultuuritöö (R. T. Peussa)

 

Hariduskomisjoni koosolek  toimub neljapäeval 15. juunil 2017 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis

PÄEVAKORD:
1. Kohtumine Rapla Gümnaasiumi direktoriga, visiooni tutvustus (RG direktor Sirje Kautsaar)
2. Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Olo, K. Orul)
3. Alu Kooli põhimäärus (T. Roosimägi / Ü. Riisalu)
INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon

 

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek  toimub esmaspäeval 26. juunil 2017 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuses.

INFORMATSIOON
• Haldusreformi ja 2017. aasta kohaliike omavalitsuste valimiste ettevalmistamise hetkeseis (Silvi Ojamuru)
PÄEVAKORD:
1. Audiitori  määramine (K. Orul)
2. Rapla valla arengukava 2013 -2025 muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia – K. Orul/H.Olo)
3. Rahalise kohustuse võtmine seoses Rapla Kultuurikeskuse renoveerimise hanke korraldamisega (K. Toomet)
4. Rapla valla 2017. a I lisaeelarve muudatusettepaneku tegemine (K. Orul) – materjalid saadame esmaspäeval
5. Garantiikiri rahaliste kohustuste võtmiseks (Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu arendamine. Projekteerimis-ehitustööd /K. Toomet)  - materjalid saadame esmaspäeval
INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon