Lastekaitse projektid

18.05.15

Vald on liitunud partnerlusleppe alusel projektiga „Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas".

Projekt vältab alates 01.10.2014 kuni 15.01.2016, valla seiklusringi tegevusteks eraldatav summa on 3521 eurot.

 

Vald on liitunud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projektiga „Perelepitusteenuste käivitamine ja arendamine Tartu-, Jõgeva- ja Raplamaal".

Projekt vältab 01.08.2014 kuni 31.08.2015. Projekti eesmärk on perelepitusteenuse arendamine, perelepitajate ja omavalitsustöötajate täiendkoolitamine, teenuse osutamine.