22.05.17

2016.a – 2018.a lumetõrjepiirkonnad on endised ja piirkondades teevad tööd järgmised töövõtjad:

LUMETÕRJE PIIRKONNAD

I piirkond:
Ohulepa, Kelba, Raka külad.
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 5219 403; margus.veensalu@trev2.ee;

II piirkond:
Äherdi, Seli-Nurme, Koigi, Oela, Mõisaaseme külad.
OÜ Šeiker Teed; Vello Tamm,  tel 53475279; proudly@hot.ee;

III piirkond:
Aranküla, Röa, Seli, Hagudi, Kuku, Purila, Nõmme, Oola külad ja Hagudi alevik.
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

IV piirkond:
Kodila, Sikeldi, Oela, Raka, Palamulla, Kodila-Metsküla külad.AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

V piirkond:
Alu alevik, Alu-Metsküla, Sikeldi, Kalevi, Uusküla külad.
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

VI piirkond:
Kuusiku alevik, Mällu, Kuusiku-Nõmme, Tapupere, Lipstu, Kõrgu, Tuti,  Iira, Sulupere.
Osaühing Landhe Trade, kontaktid: tel ; 56619571; allan@teeehitus.ee;

VII piirkond:
Rapla linn, Mahlamäe, Tuti, Sulupere külad.
OÜ Proudly; Vello Tamm,  tel 53475279; proudly@hot.ee

VIII piirkond:
Ridaküla, Ülejõe, Valtu, Väljataguse, Juula külad.
Osaühing Landhe Trade, kontaktid: tel 56619571; allan@teeehitus.ee;

IX piirkond:
Rapla linna kõnni- ja kergliiklusteed
Laxnel OÜ; Enar Karuoja, tel 56561918; enar17@hot.ee;

 

Nagu eelmistel hooaegadel, nii selgi toimub lumetõrje lisaks vallale kuuluvatel teedel ka erateedel, mis viivad valda sissekirjutatud ja kohapeal elavate inimeste kodudeni.
Kokku hooldatakse 220 km teid ja kõnniteid ning 22 700 m² platse.
Erateede omanikel palume puhastada oma teede ääred võsast ja puittaimestikust, muidu ei ole tagatud lumetõrjetehnika juurdepääs.