Noortetöö projektitoetus

22.05.17
 
Rapla valla mittetulundusliku noorsootöö tegevuse toetuse saamiseks esitatud projekte menetleb vallavalitsuse kultuurinõukogu. 
 
Kultuurinõukogu koosseis:
  • Rita Kikajon
  • Kalle Kõiv
  • Ülle Laasner
  • Age Rebel
  • Armar Paidla
  • Anne Paluoja
  • Maris Ruberg
  • Geio Rüütalu
  • Karl Tamme

Rapla valla noortele suunatud projektide esitamise tähtajad on:

15. märts
15. juuni
15. september
15. detsember
 
Projekti esitaja esitab projekti Rapla Vallavalitsusse elektroonselt, saates selle e- posti aadressile rapla@rapla.ee või paberkandjal Rapla Vallavalitsuse kantseleisse.
 
Projektide läbivaatamisel lähtutakse järgmistest eelistustest:
 
* Rapla valla noorte omaalgatus
* Korraldab Rapla vallas registreeritud tegija
* Projekt leiab aset Rapla valla territooriumil
* Sihtgrupi suurus
* Projekt aitab kaasa Rapla valla mainekujundamisele
 
Ei toetata projekte, kui kulude katmist taotletakse tagantjärele. Eraldatud summad tuleb kasutada sama kvartali jooksul. Taotlejaks ei saa olla eraisikud.
 
Lähemalt saab tutvuda toetuse andmise ja arvestamise korrga:
 

Dokumentide vormid: