PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMINE

Projekteerimistingimused antakse detailplaneeringu kohustuse puudumisel üldjuhul tavamenetlusena; detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste korral korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus (Ehitusseadustiku 3. peatükk, haldusmenetluse seaduse 3. peatükk). 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE KORRALDUSED Rapla valla dokumendihalduskeskkonnas

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

 

Rapla Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.

 

 

Viljandi mnt 9 maaüksusel Rapla linnas (katastritunnus 67001:006:0020) paikneb praegu büroohoone ja kuur. Kinnistuomanik on esitanud taotluse hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, eesmärgiga projekteerida peamiselt korterelamu funktsiooni kandev hoonetiib.  ...

Viljandi mnt 9, Rapla linn

Viljandi mnt 9 maaüksusel Rapla linnas (katastritunnus 67001:006:0020) paikneb praegu büroohoone ja kuur. Kinnistuomanik on esitanud taotluse hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud...