PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Rapla Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.

 

 

Hepa OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse autogaasi tankimise mooduli paigaldamiseks ning olemasoleva autopesula asukohale uue autopesula projekteerimiseks Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistul.    Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist...

Tallinna mnt 2, Rapla

Hepa OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse autogaasi tankimise mooduli paigaldamiseks ning olemasoleva autopesula asukohale uue autopesula projekteerimiseks Rapla...