PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Rapla Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.

 

 

Veetorni, Rapla

Projekteerimistingimuste taotlus on laekunud Rapla linnas Veetorni kinnistul (katastritunnus 67001:002:0041) paikneva 1890. aastal ehitatud veetorni (ehitisregistri kood 120292376) ümberprojekteerimiseks ja laiendamiseks. Taotleja eesmärk on kujundada veetornist juurdeehituse abil eluhoone....

Staadioni, Rapla linn

Rapla Vallavalitsus kavandab vallale kuuluvale Staadioni maaüksusele Rapla linnas (katastritunnus 67001:003:0033) olemasoleva staadioni kõrvale rajada kunstmurukattega harjutusväljaku. Harjutusväljak rajatakse vastavalt Raplamaa Jalgpallikooli taristu arengukavale koostöös Eesti Jalgpalli...