PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Rapla Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.

 

 

Viljandi mnt 9 maaüksusel Rapla linnas (katastritunnus 67001:006:0020) paikneb praegu büroohoone ja kuur. Kinnistuomanik on esitanud taotluse hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, eesmärgiga projekteerida peamiselt korterelamu funktsiooni kandev hoonetiib.  ...

Viljandi mnt 9, Rapla linn

Viljandi mnt 9 maaüksusel Rapla linnas (katastritunnus 67001:006:0020) paikneb praegu büroohoone ja kuur. Kinnistuomanik on esitanud taotluse hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud...