PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Rapla Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.

 

 

Viljandi mnt 9 maaüksusel Rapla linnas (katastritunnus 67001:006:0020) paikneb praegu büroohoone ja kuur. Kinnistuomanik on esitanud taotluse hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, eesmärgiga projekteerida peamiselt korterelamu funktsiooni kandev hoonetiib.  ...

Viljandi mnt 9, Rapla linn

Viljandi mnt 9 maaüksusel Rapla linnas (katastritunnus 67001:006:0020) paikneb praegu büroohoone ja kuur. Kinnistuomanik on esitanud taotluse hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud...

Elektrilevi OÜ kavandab ulatuslikku liinirajatiste rekonstrueerimist Purilast kuni Rapla linnani, mille raames demonteeritakse õhuliine ning rajatakse uusi 10kV ja 0,4 kV maakaabelliine Kuku külas, Hagudi külas, Hagudi alevikus, Arankülas, Ridakülas, Uuskülas ja Rapla linnas. Leonhard Weiss...

Elektrilevi liinirajatise ümberehitamine Hagudi-Rapla

Elektrilevi OÜ kavandab ulatuslikku liinirajatiste rekonstrueerimist Purilast kuni Rapla linnani, mille raames demonteeritakse õhuliine ning rajatakse uusi 10kV ja 0,4 kV maakaabelliine Kuku...