PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Rapla Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.

 

 

Rapla Vallavalitsusele laekus taotlus ärihoone projekteerimistingimuste andmiseks Tallinna mnt 1 kinnistule Rapla linnas. Taotlusele on lisatud kavandatava hoone eskiisprojekt (Mellson Grupp OÜ töö nr 21_17). Tallinna mnt 1 maaüksusel (katastritunnus 67001:001:0660, pindala 6288 m2, 90%...

Tallinna mnt 1, Rapla linn

Rapla Vallavalitsusele laekus taotlus ärihoone projekteerimistingimuste andmiseks Tallinna mnt 1 kinnistule Rapla linnas. Taotlusele on lisatud kavandatava hoone eskiisprojekt (Mellson ...