PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Rapla Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.

 

 

Alu tee 9a, Rapla linn

Projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku periood kestab kuni 22.12.2016.   Esitatud on taotlus kõrvalhoone püstitamiseks Rapla linnas Alu tee 9a maaüksusele (katastritunnus 67001:001:0054). Tegemist on 100% elamumaa kinnistuga, millel paikneb kaksikelamu sektsioon...