PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Rapla Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee.

 

 

N&N Invest Grupp on esitanud taotluse ehitusliku kompleksi projekteerimiseks kahele krundile: Rapla linnas Linda tn 1 (katastritunnus 67001:001:0038) ja Uuskülas Pauna tn 2 (katastritunnus 66904:001:0241). Projekteerimistingimustega täpsustatakse kehtivate detailplaneeringute...

Linda tn 1 ja Pauna tn 2

N&N Invest Grupp on esitanud taotluse ehitusliku kompleksi projekteerimiseks kahele krundile: Rapla linnas Linda tn 1 (katastritunnus 67001:001:0038) ja Uuskülas Pauna tn 2 (katastritunnus...

Hepa OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse autogaasi tankimise mooduli paigaldamiseks ning olemasoleva autopesula asukohale uue autopesula projekteerimiseks Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistul.    Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist...

Tallinna mnt 2, Rapla

Hepa OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse autogaasi tankimise mooduli paigaldamiseks ning olemasoleva autopesula asukohale uue autopesula projekteerimiseks Rapla...

Projekteerimistingimuste taotlus on laekunud Rapla linnas Veetorni kinnistul (katastritunnus 67001:002:0041) paikneva 1890. aastal ehitatud veetorni (ehitisregistri kood 120292376) ümberprojekteerimiseks ja laiendamiseks. Taotleja eesmärk on kujundada veetornist juurdeehituse abil eluhoone....

Veetorni, Rapla

Projekteerimistingimuste taotlus on laekunud Rapla linnas Veetorni kinnistul (katastritunnus 67001:002:0041) paikneva 1890. aastal ehitatud veetorni (ehitisregistri kood 120292376)...

Rapla Vallavalitsus kavandab vallale kuuluvale Staadioni maaüksusele Rapla linnas (katastritunnus 67001:003:0033) olemasoleva staadioni kõrvale rajada kunstmurukattega harjutusväljaku. Harjutusväljak rajatakse vastavalt Raplamaa Jalgpallikooli taristu arengukavale koostöös Eesti Jalgpalli...

Staadioni, Rapla linn

Rapla Vallavalitsus kavandab vallale kuuluvale Staadioni maaüksusele Rapla linnas (katastritunnus 67001:003:0033) olemasoleva staadioni kõrvale rajada kunstmurukattega harjutusväljaku....