RAPLA VALLA TERVISE EDENDAMISE KOOSTÖÖPROJEKT 2012

15.05.14
 
Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine" teises voorus võistlesid 96 projekti avalikust ja kolmadast sektorist. Rahastuse said vaid 23 projekti. Neist Rapla Vallavalitsus ja Jõgeva Linnavalitsus teistkordselt. Rapla maakonnast esitati 6 projekti ja toetust said 3- neist siis üks Rapla valla projekt kogumaksumusega 20 211 eurot ehk 315 000 krooni ulatuses ning Kohila ja Vigala valla projektid.
Toetuse andmise eesmärgiks on tööealise elanikkonna tervise edendamine ehk töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine, et vähendada tervislikel põhjustel tööturult väljalangemist. Vooru raames toetatakse terviseteadlikkust tõstvaid ja tervislikke eluviise soodustavaid tegevusi. Sihtrühmaks on tööealine elanikkond - inimesed vanuses 15 - 65.a.
 
Rapla valla teine suur terviseprojekt on tõeline koostööprojekt, kus on ühise eesmärgi nimel koondunud 23 koostööpartnerit nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist. Antud projekt on jätkuks Rapla valla tööealise elanikkonna tervise edendamise projektile 2011. Kui esimeses projektis oli üheks oluliseks eesmärgiks koostöö parendamine, siis käesolev projekt on juba otsene eelmise projekti tulemus. 
 
Rapla valla terviseprojekt on kogukonnapõhine. Tõenduspõhises tervisedenduses tegeletakse samaaegselt kahe suunaga – lahendatakse terviseprobleeme (madal kehaline aktiivsus, vigastused jms) ja tõstetakse kogukonna inimeste võimekust. Võimestamine tähendab aktiivrühmade tekkimist paikkonnas, nende arendamist, eestvedajate olemasolu, lõpetades üksikisiku võimestumiseni välja- inimesed ise tahavad oma elu ja tervist parendada. 
Rapla valla terviseprojekt on kaasanud enamuse oma valla rahvatervisega seotud ühendustest, oluline roll on kantide (Kodila, Hagudi, Kuusiku, Alu ja Rapla) aktiividel, kes kohapeal tegevusi ellu viivad. 
 
Projekt hõlmab jätkuvalt tervisedendusliku infosüsteemi arendamist – informatiivne valla koduleht internetis ja tasuta igale inimesele postkasti jõudev vallaleht tervise- ja turvalisuse leheküljega. Elanikkonnale toimuvad koolitused südamekuu kampaania ja ohutuspäevade näol kantides ja külades. Projekti kaudu soovime tutvustada ja populariseerida kaasaegseid ning jõukohaseid treeningvõimalusi nii meestele kui naistele. Aasta jooksul toimuvad võimlemistreeningud (pilates) Kodilas ja Hagudis ning sulgpallitreeningud Kodilas, Hagudis ja Alus. Uueks tegevusteks on sel aastal, millele tähelepanu pööratakse rahvaüritustel, on orienteerumine ja jalgrattasport. Kantide põhiselt jätkame kepikõnnitreenerite koolitusega, kes hakkavad juhendama inimesi kohapeal.
 
Südamekuul aprillis korraldame kõikides kantides südamepäeva suurejooneliselt (nagu tavapäraselt on olnud Raplas) - peatähelepanu saab olema tervisemõõtmistel (portatiivne EKG aparaadi abil võib avastada rütmihäireid ja südame varjatud ülekoormust, viime läbi PEF uuringuid, mis on hingamisfunktsiooni hindamiseks, nt kroonilistel suitsetajatel, astmahaigetel; tervisenäitajate mõõtmised -kolesterool, veresuhkur, kehamassiindeks, vööümbermõõt jms). Toimuvad näidistreeningtunnid (bodycombat, pilates), orienteerumise algõpetuse koolitus, jalgrattasõidu ja – ohutusõppused, jalgrattakross ning sõudeergomeetrite võistlus.
Jätkame ohutuspäevade korraldamist külades. Suur tähelepanu on sel aastal elementaarse esmaabioskuste õpetamisele (elustamine!) nii südamepäevadel kui ohutuspäevadel. 
 
Uueks momendiks on psühholoogilise nõustamiseteenuse võimaldamine inimestele, kes tunnevad, et nad enam ei jaksa. Tööturult väljalangenutele tutvustame aga laiemalt AA võimalusi.
 
Meeskonnale ja koostööpartneritele on erakordselt motiveerivaks tegevuseks tervisedenduse õppereis Rapla valla sõprusvalda Nurmijärvile.
Projekti juht on Ülle Rüüson, Rapla vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni juht ning proejktitegevuste koordinaator Sandra Mägi, Röa külavanem.