Rahvakoosolekud

Haldusreformi Rapla ühinemisgrupis peavad läbirääkimisi Kaiu, Raikküla ja Rapla vallad

Ühinemislepingu projekt on läbinud esimesed lugemised vallavolikogudes ning suunatakse juhtrühma 12.10.2016 otsusega kolmeks nädalaks avalikule väljapanekule. Lepinguprojekti ja lisadega (vt allpool) saab tutvuda 27. oktoobrist kuni 17. novembrini 2016 elektrooniliselt valdade veebilehtedel (www.kaiu.ee, www.raikkyla.ee, rapla.kovtp.ee), samuti vallamajades, kõigis valdade raamatukogudes ja haldusreformi erilehes, mis saabub postkastidesse alates 2. novembrist.

Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingule oodatakse kuni 18. novembrini 2016 e-posti teel või tavapostiga elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Ühinemislepingule tehtud ettepanekud vaadatakse läbi novembrikuus toimuval juhtrühma koosolekul ja kujundatakse seisukohad, mis vajavad aktsepteerimist vallavolikogudes.

Rahvakoosolekud:

3. novembril kl 17.00 Rapla kultuurikeskuses. Memo asub SIIN.
8. novembril kl 18.00 Kuusiku päevakeskuses
8. novembril kl 19.00 Kaiu rahvamajas
9. novembril kl 18.00 Kodila koolimajas
10. novembril kl 18.00 Hagudi koolimaja väikeses saalis

10. novembril kl 19.00 Kuimetsa rahvamajas
12. novembril kl 14.00 Vahastu Trehvamiste Tares
15. novembril kl 18.00 Raikküla kultuurikeskus
16. novembril kl 18.00 Kabala mõisas
17. novembril kl 18.00 Purku koolimajas