Rapla - Alu kergliiklustee rajamine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Meede "Kergliiklusteede toetusskeem".

Kogumaksumus: 541 793 eurot, millest toetus 347 956,00 eurot ja Rapla valla omaosalus koos vajalike lisatöödega 193 837 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 01.04.2016, lõppkuupäev 05.12.2017.

Projekti eesmärk: Rapla valla kahte suuremat keskust - Rapla linna ja Alu alevikku ühendav kergliiklustee tagab ohutu ning mugava liiklemise nii piirkonnas elavatele, töötavatele kui ka piirkonda külastavatele inimestele.

Projekti tulemused: Rapla valla kahe suurima keskuse - Rapla linna ja Alu aleviku vahel puudus seni kergliiklustee, kuid elanikud on kahe asula vahel liikumiseks kasutanud juba aastakümneid 3 km pikkust sama marsruuti. Aastaringset kasutamist piirasid liiklusohtlikkus, marsruudi enamiku lõikude halb olukord sügisest kevadeni, vihma ja lume korral. Alu alevikus ning Rapla-Varbola maantee ääres toimus kergliiklustee lõikude rajamine Maanteeameti ja Rapla Vallavalitsuse koostöös,ülejäänud osas vallavalitsuse poolt. Valminud kergliiklusteega muutus lasteaedadesse, koolidesse, töökohtadesse, haiglasse, kalmistule jm teenuste juurde liikumine ohutumaks. Piirkonnas tekkis ka uus võimalus tervisespordiga tegelemiseks.

Uudis Rapla Teatajas asub siin