Rapla - Alu kergliiklustee rajamine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Meede "Kergliiklusteede toetusskeem".

Kavandatud kogumaksumus: 409 882,00 eurot, millest toetus 347 956,00 eurot ja Rapla valla omaosalus 61 926,00 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 01.04.2016, lõppkuupäev 30.11.2017.

Projekti eesmärk: Rapla valla kahte suuremat keskust - Rapla linna ja Alu alevikku ühendav kergliiklustee tagab ohutu ning mugava liiklemise nii piirkonnas elavatele, töötavatele kui ka piirkonda külastavatele inimestele..

Projekti tulemused: Rapla valla kahe suurima keskuse - Rapla linna ja Alu aleviku vahel puudu seni kergliiklustee, kuid elanikud on kahe asula vahel liikumiseks kasutanud juba aastakümneid 3 km pikkust sama marsruuti. Aastaringset kasutamist piiravad aga liiklusohtlikkus, marsruudi enamiku lõikude halb olukord sügisest kevadeni, vihma ja lume korral. Alu alevikus ning Rapla-Varbola maantee ääres toimus kergliiklustee lõikude rajamine Maanteeameti ja Rapla Vallavalitsuse koostöös. Valminud kergliiklusteega muutub lasteaedadesse, koolidesse, töökohtadesse, haiglasse, kalmistule jm teenuste juurde liikumine ohutumaks. Piirkonnas tekib uus võimalus tervisespordiga tegelemiseks.