Rapla linna soojusmajanduse arengukava koostamine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Meede 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne", tegevus „Soojusmajanduse arengukava koostamine".

Kavandatud kogumaksumus: 5760 eurot, millest struktuuritoetus 5000 eurot ja Rapla valla omaosalus 760 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 17.12.2015, lõppkuupäev 04.07.2016.

Projekti eesmärk: Arengukava koostamise eesmärgiks on välja selgitada ja kokku leppida sobivaimad lahendused Rapla linna soojusmajanduse arenguks, arvestades realistlikke vajadusi ja võimalusi.

Projekti tulemused: Avaliku sektori, soojusettevõtete ja soojusmajanduse spetsialistide koostöös valminud soojusmajanduse arengukava kümneks aastaks.

Lühikirjeldus: Rapla linnas asuvad kaks kaugküttepiirkonda, mida korraldavad erinevad soojusettevõtted. Küttetrassid on renoveeritud vaid osaliselt, ühe piirkonna katlamaja on hiljuti renoveeritud. Arengukava koostamise eesmärgiks on välja selgitada ja kokku leppida sobivaimad lahendused Rapla soojusmajanduse arenguks, arvestades realistlikke vajadusi ja võimalusi. Projekti tulemuseks on avaliku sektori, soojusettevõtete ja soojusmajanduse asjatundjate koostöös valminud Rapla linna soojusmajanduse arengukava kümneks aastaks.

Uudis valla kodulehel asub SIIN