Rapla raudteejaama väljaarendamine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Meede "Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine", tegevus „Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes".

Kogumaksumus: 524 037 eurot, millest struktuuritoetus 440 190,86 eurot ja Rapla valla omaosalus 83 846,14 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev oli 21.04.2014, lõppkuupäev 22.09.2017.

Projekti eesmärk: Ühildada Rapla maakonnas ja Rapla linnas erinevaid liikumisviise reisirongiliiklusega.

Otsene eesmärk: Maakonnakeskuse Rapla raudteejaama taristu on korrastatud, väljaarendatud ja paremini ühildatud teiste liikumisviisidega ning seeläbi on suurenenud rongiliikluse kasutajate arv.

Projekti tulemused: Projekti läbi suureneb nii Raplast Tallinnase, naabervaldadesse jm rongiga tööle ja teenuseid tarbima käivate kui ka naabervaldadest ning mujalt Raplasse tööle ja teenuseid tarbimas käivate inimeste, samuti turistide hulk. Paranevad võimalused pääseda raudteejaama auto, bussi ja jalgrattaga ning neid transpordivahendeid jaama juures parkida.

Lühikirjeldus: Projekti raames läbi viidud tegevused: jalgrattaparkla projekteerimine; bussipeatuse projekteerimine; Rapla raudteejaama piirkonna ehitustööd (Rapla Jaama tänava rekonstrueerimine (koos sadevetesüsteemidega), kergliiklustee ja jalgtee rajamine, autoparklate korrastamine ja uute rajamine (autode ja busside parkimisvõimaluste laiendamine), jalgrattaparkla rajamine, bussipaviljonide rajamine, välisvalgustuse rajamine, jalgrattaparkla ja autoparklate turvalisuse parandamiseks valvekaamerate paigaldamine); omanikujärelevalve.

Uudis valla kodulehel asub SIIN

Uudis Rapla Teatajas asub siin