Rapla raudteejaama väljaarendamine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Meede "Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine", tegevus „Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes".

Kavandatud kogumaksumus: 549 940,99 eurot, millest struktuuritoetus 461 950,43 eurot ja Rapla valla omaosalus 87 990,56 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 21.04.2014, lõppkuupäev 31.12.2017.

Projekti eesmärk: Ühildada Rapla maakonnas ja Rapla linnas erinevaid liikumisviise reisirongiliiklusega.

Otsene eesmärk: Maakonnakeskuse Rapla raudteejaama taristu on korrastatud, väljaarendatud ja paremini ühildatud teiste liikumisviisidega ning seeläbi on suurenenud rongiliikluse kasutajate arv.

Projekti tulemused: Projekti läbi suureneb nii Raplast Tallinnase, naabervaldadesse jm rongiga tööle ja teenuseid tarbima käivate kui ka naabervaldadest ning mujalt Raplasse tööle ja teenuseid tarbimas käivate inimeste, samuti turistide hulk. Paranevad võimalused pääseda raudteejaama auto, bussi ja jalgrattaga ning neid transpordivahendeid jaama juures parkida.

Lühikirjeldus: Projekti raames kavandatavad tegevused: jalgrattaparkla projekteerimine; bussipeatuse projekteerimine; Rapla raudteejaama piirkonna ehitustööd (Rapla Jaama tänava rekonstrueerimine (koos sadevetesüsteemidega), kergliiklustee ja jalgtee rajamine, autoparklate korrastamine ja uute rajamine (autode ja busside parkimisvõimaluste laiendamine), jalgrattaparkla rajamine, bussipaviljonide rajamine, välisvalgustuse rajamine, jalgrattaparkla ja autoparklate turvalisuse parandamiseks kolme valvekaamera paigaldamine); omanikujärelevalve.

Uudis valla kodulehel asub SIIN