Rapla rulapargi rekonstrueerimine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

 

Meede "Regionaalsete investeeringutoetuste programm".

Kavandatud kogumaksumus: 34 319,77 eurot, millest toetus 29 171,80 eurot ja Rapla valla omaosalus 5147,97 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 25.05.2015, lõppkuupäev 30.11.2016.

Projekti eesmärk: Rekonstrueeritud Rapla rulapargiga tagatakse piirkonna õpilastele jt spordihuvilistele mitmekesised spordi    ja vaba aja veetmise tingimused.

Projekti tulemused: Ehitustööde tulemusena valmib tänapäevane, ohutu, vastupidav ja hea väljanägemisega rulapark.

Lühikirjeldus: Tegemist on olemasoleva rulapargi (skatepargi) rekonstrueerimisega, kuid sisuliselt ehitatakse suures osas uus tänapäevaste lahendustega rulapark. Rekonstrueerimistööde käigus säilivad väiksemas osas olemasolevad konstruktsioonid ning suuremas osas rajatakse pargi täiendus raudbetoonist elementide kujul. Võrreldes puit- ehk vineerparkidega on betoon ilmastikule vastupidav ning praktiliselt hooldusvaba. Kui vineerparkide puhul peab jälgima vineertahvlite ja nende ühenduskohtade seisukordi, kandekonstruktsiooni tugevust, pealesõiduplekkide olukorda ja välja vahetama murdunud kruvisid, siis betoonparkidel puuduvad obstaaklite ühenduskohad ja betoonpinda ei pea selliselt hooldama.