Rapla valla tööealise elanikkonna tervise edendamise projekt 2011

16.05.14
Lõppenud on Rapla valla esimene suur tervisedenduslik projekt
Ülle Rüüson, projektijuht
 
Rapla valla tööealise elanikonna tervise edendamise projekt 2011, mis sai rahastuse Euroopa Sotsiaalfondi vastava meetme konkursil ja mille kogumaksumuseks oli 4317,74 eurot, on edukalt läbi.
 
Projekti üldeesmärgiks oli suurendada kogukonna sidusust Rapla valla kantides ja edendada tervislikku eluviisi Rapla valla tööealise elanikkonna seas.
Sellesse aastasse mahtus palju põnevaid tegevusi, igal neist oma mõju. 20 inimest said kepikõnnitreeneri oskused ja tunnistuse, kepikõnni esimene sariüritus kujunes 5-etpiliseks aprillist oktoobri lõpuni. Südamenädalat tähistati kõikides kantides. Üheks olulisemaks mõjuks loen seda, et täna on Kodilas, Alus ja Raplas neli gruppi naisi, kes peale südamenädalal aktiivselt tegelevad pilates võimlemisega. Ohutuspäevadel külades osales oodatust rohkemgi rahvast - 204 täiskasvanud inimest. 
Kodila naistele toimusid pilatestreeningud veeburarist detsembrini-seda võimalust kasutati aasta esimesel poolel aktiivselt, ent aasta lõpuks jäid võimlejate read väga hõredaks. Soodusvõimalus oli ka toimetulekuraskustega perede naistele - oluliselt väiksema osavõtumaksu näol! Ma siiralt usun, et harjutamine, ka inimeste kodust välja toomise harjutamine, kannab lõpuks vilja. Igaljuhul üritame Kodila kandis naiste võimlemisrühmaga uuel aastal jätkata, kui aga võimlejaid on vähe, lõpetame ära ja teeme grupi mõnes teises kandis, kus huvilisi on rohkem.
 
Üheks tänuväärseks tegevuseks läbi antud projekti oli igakuine tervise ja turvalisuse erilehekülg Rapla Teatajas. Tavaliselt on ruumi selles lehes väga vähe ning terviseteema kadus teiste asjade vaheleära- nüüd on tervise lehekülg loodetavasti muutunud meie valla inimestele kompaktselt kättesaadavaks ja inforohkeks leheküljeks. Terviselehes on kirjutanud ja infot jaganud üle 20 koostööpartneri. Samuti sai siin projektiga seotud tegevusi aktiivselt kajastada ning inimesi teavitada. 
Tervise ja turvalisuse valdkonna koostööpartneritele pöörasime sel projektiperioodil tähelepanu, saime kokku kahel ümarlaual ning tulemuseks on 2012.aasta ettevalmistatud projekt jällegi Euroopa Sotsiaalfondi, mille rahastustusotsus oli positiivne. Uus projekt on planeeritu viis korda võimsam (ja ka viis korda suurema eelarvega) ning käesolev projekt oligi eeskätt suurte sekkumiste eeltööks.
 
Projekti tegevustes oli meil planeeritud ka tervisemõjurite uuring. Kuna aga Tervise Arengu Instituut korraldas selle üleriigiliselt ning valimisse sattus ka Rapla vald, saame kohalikud andmed õige pea. Mis aga kantides inimestel mureks- need teemad said kaardistatud Leader projekti raames rahvakoosolekutel kantides kevadel, mis formuleerub õige pea kantide arengukavadena.
 
Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjon on võtnud üle kõik ülesanded 2007.aastal loodud valla tervisenõukogult. Komisjon on mõõtnud ka oma suutlikkust ning oleme käinud nii õppereisil kui teinud kohapeal tervisealast koolitustööd meeskonnale.
Projektijuhina hindan nii saadud tagasiside põhjal kui projektitöö kogemusele tuginedes valla esimese suure projekti õnnestunuks. Tänan kantide meeskondi, koostööpartnereid, sotsiaal- ja tervisekomisjoni, Innove poolset koordinaatorit Helmi Tamperet ning meie raamatupidajat Anne-Liis valbritit väga meeldiva koostöö eest.