Abivajavast lapsest teatamine

16.03.16

Abivajavast lapsest ja hädaohus olevast lapsest teatamine

Lastekaitseseadus sätestab, et kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus sellest teatada.

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud lapse turvatunne, areng ja heaolu. Teatada valla lastekaitsetöötajale 4890545, 5048563, sirve.salu@rapla.ee või lasteabitelefonile 116111

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset lapse elu ja tervis. Teatada viivitamatult hädaabinumbril 112.

Abimaterjal lapsevanemale www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/abimaterjal-lapsevanemale