Sõprusvallad

9.09.15
Kauhava vald - Soome Vabariik, 1991 
 
Nurmijärvi vald - Soome Vabariik, 1990
 
Madona vald - Läti 2010

Anyksciai vald - Leedu 2011
 
Värnamo Kommuun - Rootsi
 
Juhtkonna tavapäraste ametlike kontaktide ja töötajate ametialase suhtlemise kõrval arendatakse eri tasanditel koostööd, abistamist, informatsiooni vahetamise ja sõprussuhteid. Koostöövormid on hariduse ja kultuuri ning noorsootöö valdkonnas.