Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondliku arengukava koostamine

22.05.17

 

LÕPPDOKUMENT

2. detsembril 2013 moodustati 17- liikmeline ajutine komisjon Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondliku arengukava koostamiseks.

Komisjoni liikmed jaotusid nelja põhiteema järgi töörühmadeks:
sotsiaaltoetused (vastutaja Inna Tamm),
sotsiaalteenused (Anne-Ly Pedaja),
tervisedendus (Ülle Rüüson),
arstiabi (Kadri Luga).

Teemarühmades on toimunud lähteülesande arutelud.

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste teemaline avalik arutelu
19.03.2014

Arutelu juhtis projektijuht Aivar Soe, osales 25 inimest.

Arutelul anti tagasisidet ajutise komisjoni vahekogunemiste tulemustest ning ettekannetega esinesid Inna Tamm ning Anne-Ly Pedaja.  Kõigil oli võimalik kaasa rääkida rühmadiskussioonides:

millist rolli võiks Rapla vald kanda maakonnakeskusena sotsiaalhoolekandes ning arstiabis, millised on valla sotsiaalhoolekande taristu (päevakeskus, hooldekeskus, perearstikeskus, haiglakompleks) arenguvajadused ja arenguvõimalused, mida tuleks  vallas teha vajaminevate spetsialistide (noorte) kaasamiseks sotsiaalhoolekandes ja meditsiinis.

Avaliku arutelu materjalid: (avanevad dokumendi nimele vajutades)
Rapla valla sotsiaalteenused 2014
Rapla valla sotsiaaltoetused täna ja tulevikus 2014
I avaliku arutelu töörühmade kokkuvõtted 19.03.2014

Tervisedenduse ja arstiabi teemaline avalik arutelu
30.04.2014

Avaliku arutelu materjalid: (avanevad dokumendi nimele vajutades)
Kokkuvõte 30.04.14 arutelust
Kadri Luga ettekande slaidikava 30.04.14
Ülle Rüüsoni ettekande slaidikava 30.04.14

Rapla valla SOTSIAALHOOLEKANDE JA TERVISE VALDKONDLIKKU arengukava koostava komisjoni töö AVALIK TUTVUSTUS
28.05.2014

Avaliku arutelu materjalid: (avanevad dokumendi nimele vajutades)
28.05.14 Rapla valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna arengukava tutvustus