Sporditoetused

29.06.17
Rapla valla eelarvest mittetulunduslikuks sporditegevuseks antavad toetused
  • Tegevustoetus
  • Projektipõhine toetus
  • Spordiõppe toetus
  • Esindusvõistkonna toetus
Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks Rapla valla eelarvest antav toetus Rapla Maakonna Spordiliidule, SA-le Rapla Spordirajatised ja Rapla võimla lepingulisele valdajale regulaarse sporditegevusega seotud tegevuskulu katmiseks.
 
Projektipõhine toetus on ühekordse ettevõtmise toetamiseks eraldatav toetus.

 

Spordiõppe toetus on mõeldud Rapla valla lastele ja noortele, kes toetuse määramise aasta 1. jaanuari seisuga on 6-19. aastased. Toetust antakse eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ning kes korraldab organiseeritud sporditegevust Rapla vallas.

 

Esindusvõistkonna toetus on toetus Rapla valla esindusvõistkonnale, kelle nimetab Rapla Vallavolikogu 1. detsembriks. 

 
Rapla Vallavalitsuse juurde on valla eelarves mittetulunduslikuks sporditegevuseks planeeritud toetuste määramiseks moodustatud spordinõukogu:
Ain Täpsi
Kalle Toomet;
Eero Ratas
Tarmo Rahuoja
Rein Pajunurm 
Heiti Vahtra
Mihkel Maltsar
Kadi Saks
Annika Tammus