Spordiõppe toetus

NB! Siin lehel toodud eeskirjad ja korrad kehtivad ainult endise Rapla valla territooriumil!

Spordiõppe toetus on mõeldud Rapla valla lastele ja noortele, kes toetuse määramise aasta 1. jaanuari seisuga on 6-19. aastased. Toetust antakse eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ning kes korraldab organiseeritud sporditegevust Rapla vallas.

Taotlusi võetakse vastu kuni 1. oktoobrini järgmise kalendriaasta kohta. 

Spordiõppe toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise kriteeriumid

Spordiõppe taotluse vorm

Spordiõppe toetuse aruanne

Treeninggruppide info vorm