Teed ja tänavad

22.05.17
 
 
Rapla Vallavolikogu 30. oktoobri 2008. aasta istungil kinnitati Rapla valla maanteede, tänavate, jalgteede ja jalgrattateede kohalike ning erateede nimekiri
 
Rapla valla avalikult kasutatavate erateede nimekiri.
 
 
 
Rapla Vallavolikogu 25. jaanuari 2007. aasta istungil otsustati taotleda munitsipaalomandisse Rapla vallas asuvad kohalikud maanteed, tänavad, jalgteed ja jalgrattateed.
 
Rapla valla teehoiu ja lumetõrje korraldamise eest vastutab valla maakorraldusspetsialist Hannes Milsaar, telefon 489 0534, 58 188 845, e-post: hannes.milsaar@rapla.ee
 
LUMETÕRJE PIIRKONNAD
 

I piirkond:

Ohulepa, Kelba ja Raka küla:
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 5219 403; margus.veensalu@trev2.ee;

II piirkond:

Äherdi, Seli-Nurme, Koigi, Oela ja Mõisaaseme küla:
FIE Ervin Arnik; kontaktid: tel 5621 2244; ervin64@gmail.com;

III piirkond:

 Aranküla, Röa, Seli, Hagudi, Kuku, Purila, Nõmme ja Oola külad ning Hagudi alevik:
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

IV piirkond:

Kodila, Sikeldi, Oela, Raka, Palamulla ja Kodila-Metsküla küla:
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

V piirkond:

Alu alevik, Alu-Metsküla, Sikeldi, Kalevi ja Uusküla küla:
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

VI piirkond:

Kuusiku alevik, Mällu, Kuusiku-Nõmme, Tapupere, Lipstu, Kõrgu, Tuti,  Iira ja Sulupere küla:
E.T.SILD Tulundusühistu, kontaktid: tel 5562 8030; marekmarks1@gmail.com;

VII piirkond:

Rapla linn, Mahlamäe, Tuti ja Sulupere küla:
OÜ Proudly; Vello Tamm,  tel 53475279; proudly@hot.ee

VIII piirkond:

Ridaküla, Ülejõe, Valtu, Väljataguse ja Juula küla:
E.T.SILD Tulundusühistu, kontaktid: tel 5562 8030; marekmarks1@gmail.com;

IX piirkond:

Rapla linna kõnni- ja kergliiklusteed:
OÜ Minitraktor; Janno Palts,  tel 56505250; minitraktor@hot.ee.

Nagu eelmistel hooaegadel, nii selgi toimub lumetõrje lisaks vallale kuuluvatel teedel ka erateedel, mis viivad vallas elukoha registreerinud ja kohapeal elavate inimeste kodudeni.
 
Kokku hooldatakse 220 km teid ja kõnniteid ning 22 700 m² platse.
 
Erateede omanikel palume puhastada oma teede ääred võsast ja puittaimestikust, et mitte takistada lumekoristusmasinate liikumist.