Tunnustamine

22.05.17

Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus ootavad 7. aprilliks 2017.a.  ettepanekuid Aasta Küla ja Aasta Sädeinimese tunnustamiseks.

Tunnustamise ettepanek peab sisaldama:
• Aasta sädeinimese nimi ja elukoht;
• Aasta küla nimi;
• Tunnustamise põhjendus;
• Nominendi esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev, allkiri.
Kirjalik ettepanek saata e-postile rapla@rapla.ee või aadressil Viljandi mnt 17, 79577 Rapla

Tunnustamine toimub valla külade tänuüritusel 29. aprillil Rapla Kultuurikeskuses.


AASTA KÜLA  nominendile esitatavad nõuded:
- eriliselt nähtav on külakogukonna   positiivne areng  ja külasisene koostöö  vähemalt 2 aasta jooksul;
- külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine;
- koostöö kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega;
- avatus ja tuntus maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil;

AASTA SÄDEINIMESE nominendile esitatavad nõuded:
- isik on tuntud, autoriteetne ja aktiivne oma kodukohas ja  maakondlikul või üleriigilisel tasandil;
- on külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algataja  ja elluviija.
- tegutseb aktiivselt  külaliikumises  nii vabariiklikul, maakondlikul kui ka  kohalikul tasandil ning teeb koostööd kohaliku omavalitsusega;

Rapla, vald ja Rapla Valla Külade Ühendus annavad välja 1x aastas tunnustuse  Aasta Küla ja Aasta Sädeinimene. 


Aasta Küla ja Aasta Sädeinimese tunnustamise statuut. 

 

Rapla valla Aasta Küla:

2006

Oela

2007

Valtu

2008

Hagudi alevik ja küla

2009

Kelba

2010

Röa

2011

Kodila

2012

Sikeldi

2013

Kuusiku-Nõmme

2014

Kuusiku

2015 

 

 

 Rapla valla Aasta sädeinimene:

2006

Alar Mutli (Kodila kant, Tõrma)

2007

Rita Peussa (Rapla kant,Valtu)

2008

Andra Liibek (Hagudi kant,Hagudi)

2009

Armar Paidla (Rapla kant, Uusküla)

2010

Ülle Rüüson (ülevallaline)

2011

Andro Metsis (Hagudi kant, Röa)

2012

Maarika Nurmsoo (Kuusiku kant, Kuusiku)

2013

Marve Reede (Alu kant, Sikeldi)

2014

Harri Riim (Valtu)

2015