21.08.18

Vabad töökohad

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla Lasteaia Päkapikk (Metsapargi 1, Rapla linn) direktori ametikohale.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 26.08.2002. a määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" lasteasutuse direktorile sätestatud nõuetele
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus
• koostöövõime ja hea suhtlemisoskus
• arvuti kasutamise oskus
• õpi-ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus
• juhtimisoskus

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Tööle asumise aeg 1. oktoober 2018.

Dokumendid palume esitada 9. septembriks 2018 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee , märgusõna „Konkurss".
Lisainformatsioon tiina.roosimagi@rapla.ee  või 5228791 haridusnõunik Tiina Roosimägi

* * * * * * * * * *

Järlepa Lasteaed pakub tööd kokale (lapsehoolduspuhkuse asendaja) alates 17.09.2018, koormusega 1,0 kohta.

Tööülesanded: menüü koostamine, toidu tellimine, tervisliku ja maitsva toidu valmistamine.
Sooviavaldus saata 31. augustiks 2018 e-posti aadressile: sinilill@rapla.ee
Kontakttelefon: 5291374 (direktor)

 

* * * * * * * * * *

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI