21.06.18

Vabad töökohad

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialistide ametikohtade täitmiseks:
0.5 koormusega Kaiu piirkonda (põhikohaga) ja
0.5 koormusega Raikküla piirkonda (tähtajaline, kuni põhikohaga ametniku teenistusse naasmiseni).

Ametikoha üldeesmärk: sotsiaalteenuste osutamise ja määramise korraldamine ning sotsiaalnõustamine Rapla vallas lähtudes riiklikest seadustest ja kohalikest õigusaktidest.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus (soovitavalt sotsiaal- või haridusvaldkonnas)  ning erialane ettevalmistus;
• sotsiaalvaldkonna töökogemus;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• B-kategooria sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamisvõimalus.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 5. juuliks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo: sotsiaalnõunik Maiu Kalmus, tel 5342 6030 või maiu.kalmus@rapla.ee.

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus oleva keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluva eripedagoogi või logopeedi ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2018.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifikatsiooninõuetele;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöövõime, hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime.

Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega. Brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 5. augustiks 2018 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee
Lisainformatsioon: haridusnõunik Tiina Roosimägi (tel 522 8791, tiina.roosimagi@rapla.ee)

 

* * * * * * * * * *

Järlepa Lasteaed pakub tööd õpetaja assistendile alates 13.08.2018, koormusega 1,0 kohta.
Peamised tööülesanded:

• õpetaja abistamine õppetöös
• laste abistamine ja toetamine igapäeva tegevustes
• lapsevanematega suhtlemine
• rühmaruumide korrashoid

Kui soovid töötada laste keskel ning oled loova mõtlemisega, oskad olla hea meeskonnakaaslane, oled hea pingetaluvusega, oled sõbralik, kohusetundlik ja aus, siis ootame Sind tööle!

Boonuseks on kindlasti võimalus tegeleda särasilmsete lastega ja puhkus  suvisel ajal!

Soovikiri  ja  cv saada palun   01.augustiks 2018  meiliaadressile: sinilill@rapla.ee
Kontakttelefon: 5291374 ( direktor)

 

* * * * * * * * * *

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI