Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise kordusenampakkumise Rapla vallale kuuluvale kinnistule:
Kodila külas, Kooli tänav 3 asuv kinnistu 
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3421137,
katastriüksus 66901:003:0076,
pindala 11263 m2,
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.
Alghind 29 900 eurot.

Käesolevat kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid puuduvad.
Kinnistul asuvad endine lasteaia hoone (ehitisregistri kood: 12026166 ja kuur (ehitisregistri kood: 12064897). Kivikonstruktsioonidel 1- korruseline hoone suletud netopinnaga 258,7 m2. Hoone siseviimistlus ja ruumiplaneering valdavalt rahuldavad. Soojavarustus on lahendatud tahke kütusega ahjude ja pliitidega. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooniga.
Hoone sobib kasutada ühiskondliku ehitisena. Alternatiivseks võimaluseks oleks kinnistu sihtotstarbe muutmine ja hoone kasutamine korterelamuna või äri- ja büroohoonena.

Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 1495 eurot Rapla Vallavalitsuse arveldusarvele:
SEB Pank: EE661010802000071007,
Swedpank: EE562200001120077488,
Danske Bank Eesti AS: EE303300333519130002.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Informatsioon varade kohta: Haimar Soosalu, tel. 4890548; 51904424; e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 12. aprillil 2017 a. kell 15.00

Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511; rapla@rapla.ee):
1) avalduse enampakkumises osalemiseks;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia;
4) maksekorralduste koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumine toimub 12. aprillil 2017.a kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise kordusenampakkumise Rapla vallale kuuluvale kinnistule:
Rapla vallas, Rapla linnas Uus tn 21 asuv hoonestatud kinnistu
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3427537
katastriüksus 67001:010:0026,
pindala 4484 m2,
sihtotstarve tootmismaa.
Alghind 5 000 eurot.

Käesolevat kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid puuduvad.
Kinnistul asub kivikonstruktsioonidel 1- korruseline endine laohoone suletud netopinnaga 442,3 m2 (ehitisregistri kood: 109017244).  Hoone vajab kapitaalremonti. Kinnistul puudub elektrivarustus ning  ühendus ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooniga.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 250 eurot  Rapla Vallavalitsuse arveldusarvele:
SEB Pank: EE661010802000071007,
Swedpank: EE562200001120077488,
Danske Bank Eesti AS: EE303300333519130002.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Informatsioon varade kohta: Haimar Soosalu, tel. 4890548; 51904424; e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. veebruariks 2017 a. kell 15.00

Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511; rapla@rapla.ee):
1) avalduse enampakkumises osalemiseks;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia;
4) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumine toimub 15. veebruaril 2017.a kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise Rapla vallale kuuluvale kinnistule:
Iira külas asuv hoonestatud Leenisauna kinnistu

Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 230650
katastriüksus 66902:001:0068,
pindala 4000 m2,
sihtotstarve elamumaa.
Alghind 10 500 eurot.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 525 eurot Rapla Vallavalitsuse arveldusarvele:
SEB Pank: EE661010802000071007,
Swedpank: EE562200001120077488,
Danske Bank Eesti AS: EE303300333519130002.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Informatsioon varade kohta: Haimar Soosalu, tel 4890548; 51904424, e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 22. veebruariks 2017 a. kell 15.00

Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511; rapla@rapla.ee):
1) avalduse enampakkumises osalemiseks;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia;
4) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumine toimub 22. veebruaril 2017.a kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.