Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise kordusenampakkumise Rapla vallale kuuluvale kinnistule:

Rapla linnas, Viljandi mnt 92a asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1181337), katastriüksus 67001:009:0056, pindala 3721 m2, sihtotstarve tootmismaa) alghinnaga

25 000 eurot

Käesolevat kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid puuduvad.

Kinnistul asub endine puidutöökoda (ehitisregistri kood: 220317144, telliskivist 1- korruseline kasutusest maas hoone suletud netopinnaga 60,6 m2). Hoone vajab kapitaalremonti. Kinnistul puudub elektrivarustus, veevarustus, kanalisatsioon ja soojavarustus.

Rapla valla üldplaneeringuga on kinnistule kavandatud kaubandus-, teenindus- ja büroohoone.

Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 1250 eurot Rapla Vallavalitsuse arveldusarvele: SEB Pank: EE661010802000071007, Swedbank: EE562200001120077488, Danske Bank Eesti AS: EE303300333519130002.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Informatsioon varade kohta: Haimar Soosalu, tel. 4890548; 51904424; e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 30. augustil 2017 a. kell 1700:

 1. avalduse enampakkumises osalemiseks;
 2. juriidilise isiku esindaja volikiri;
 3. isikut tõendava dokumendi koopia;
 4. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumine toimub 31. augustil 2017.a kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

-------------------------------------------------------------------

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise kordusenampakkumise Rapla vallale kuuluvale kinnistule:

Kodila külas, Kooli tänav 3 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3421137), katastriüksus 66901:003:0076, pindala 11263 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 19 000 eurot

Käesolevat kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid puuduvad.

Kinnistul asuvad endine lasteaia hoone (ehitisregistri kood: 12026166 ja kuur (ehitisregistri kood: 12064897). Kivikonstruktsioonidel 1- korruseline hoone suletud netopinnaga 258,7 m2. Hoone siseviimistlus ja ruumiplaneering valdavalt rahuldavad. Soojavarustus on lahendatud tahke kütusega ahjude ja pliitidega. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooniga.

Hoone sobib kasutada ühiskondliku ehitisena. Alternatiivseks võimaluseks oleks kinnistu sihtotstarbe muutmine ja hoone kasutamine korterelamuna või äri- ja büroohoonena.

Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 950 eurot Rapla Vallavalitsuse arvelduskontole: SEB Pank: EE661010802000071007, Swedbank: EE562200001120077488, Danske Bank Eesti AS: EE303300333519130002.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Informatsioon varade kohta: Haimar Soosalu, tel. 4890548; 51904424; e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 30. augustil 2017 a. kell 1700:

 1. avalduse enampakkumises osalemiseks;
 2. juriidilise isiku esindaja volikiri;
 3. isikut tõendava dokumendi koopia;
 4. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumine toimub 31. augustil 2017.a kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

-------------------------------------------------------------------

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise järgmisele Rapla vallale kuuluvale Alu alevikus Mäe tn 6 asuvale korteriomandile (katastriüksus 66904:005:0290, pindala 4180 m2, sihtotstarve elamumaa) :

 •  kinnistu nr 1540237, mis koosneb 293/13291 mõttelisest osast maast ja reaalosana eluruumist nr 12 (üldpind 29,3 m2) alghinnaga 7000 eurot.

Korteris nr 12 on  tuba ja köök, mis vajavad sanitaarremonti.

Kinnistul asuv kortermaja on ühendatud ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooniga ning kaugküttega.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Informatsioon varade kohta Haimar Soosalu, tel. 489 0548; 5190 4424; e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 4. september 2017 kell 1700:

 1. avalduse enampakkumises osalemiseks;
 2. juriidilise isiku esindaja volikiri;
 3. isikut tõendava dokumendi koopia;

Enampakkumine toimub 5. septembril 2017.a kell 1500 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

-------------------------------------------------------------------

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise järgmisele Rapla vallale kuuluvatele Rapla linnas  Eha tn 22 asuvatele korteriomanditele (katastriüksus  67001:007:0019, pindala 1740 m2, sihtotstarve elamumaa):

 • kinnistu nr 3146237, mis koosneb 193/1418 mõttelisest osast maast ja reaalosana eluruumist nr 6 (üldpind 19,3 m2) alghinnaga 10000 eurot.
 • kinnistu nr 3146337, mis koosneb 88/1418 mõttelisest osast maast ja reaalosana eluruumist nr 7 (üldpind 8,8 m2) alghinnaga 5000 eurot.

Korteris nr 6 on  kaminaga tuba, korteris nr 7 on  pliidiga köök-tuba, korterid vajavad sanitaarremonti.

Kinnistul asuv kortermaja on ühendatud ühisveevärgiga ja  lokaalse kanalisatsiooniga.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Informatsioon varade kohta Haimar Soosalu, tel. 4890548; 51904424; e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 4. september 2017 kell 1700:

 1. avalduse enampakkumises osalemiseks;
 2. juriidilise isiku esindaja volikiri;
 3. isikut tõendava dokumendi koopia;

Enampakkumine toimub 5. septembril 2017.a kell 1530 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.