Volikogu istung

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 23. veebuaril 2017 algusega kell 14.00 Rapla Vallavalisuse suures saalis (Viljandi mnt 17, Rapla).

PÄEVAKORD:
1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Kärbseseene/Ü. Saar)
2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Pärna /Ü. Saar)
3. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine (Rapla keskosa/ C.-M. Järvela)
4. Rapla valla teehoiukava 2017 – 2020 kinnitamine II lugemine (H. Milsaar)
5. Rapla valla 2017. a eelarve II lugemine (K. Orul)
6. Eraüldhariduskoolide toetamise kord  (T. Roosimägi)
7. Kodila Põhikooli ja Alu Lasteaia-Algkooli ümberkorraldamine Alu Kooliks (T. Roosimägi)
8. Kinnituste andmine toetuste taotlemiseks (H. Olo)
9. Eelkokkulepe hoonestusõiguse ja kinnistu ostueesõigusega koormamiseks (Rapla keskosa krunt nr 12/Linnaväljak 1 - K. Sädemets)
10. Majandusauhind „Rapla Sild" saaja kinnitamine (A. Täpsi)
11. Rapla valla aukodaniku nimetamine (K. Kruusimägi)
INFORMATSIOON
• Vallavalitsuse informatsioon