20.04.18

 

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 26. aprillil 2018 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Kaiu Vallavolikogu 29. juuni 2016. a  määruse nr 11 "Sotsiaalteenuste  osutamise eest võetava tasu suuruse ja sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine (M. Kalmus) – juhtivkomisjon sotsiaal- ja tervisekomisjon
2. Rapla valla lipu ja vapi kinnitamine (C.- Marko Järvela) – juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon
3. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Raidi / H. Milsaar) – juhtivkomisjon majanduskomisjon
4. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine (Aruvälja; Orupõllu/ H. Milsaar)- – juhtivkomisjon majanduskomisjon
5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Raikküla kergtee/H. Milsaar) – juhtivkomisjon majanduskomisjon
6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Purku postimaja/H. Milsaar) – juhtivkomisjon majanduskomisjon
7. Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine (Indreku kinnistu /C.-M. Järvela) – juhtivkomisjon majanduskomisjon    
8. Arvamuse andmine geoloogilise uurimisloa saamiseks (Purila II/ D. Lunev) – juhtivkomisjon majanduskomisjon
9. Rapla Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 6 „Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (A. Tamm)
INFORMATSIOON
• Vallavalitsuse informatsioon
 

Istungi päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.

 

Toimetaja: IRMA KIRST