Volikogu istung

Rapla Vallavolikogu istung toimub erandkorras reedel 28. aprillil 2017 algusega kell 15.00 Rapla vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2017–2019 (Aune Kähär/T. Roosimägi)
2. Rapla Lasteaia Päkapikk arengukava 2017–2019 (Eda Lauer/T. Roosimägi)
3. Rapla Lasteaia Naksitrallid arengukava 2017–2019 (Marje Krusell/T. Roosimägi)
4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord I lugemine (I. Tamm)
5. Detailplaneeringu algatamine (Tallinna mnt 2 /C.-M. Järvela)                                

Detailplaneeringute algatamise  lisamaterjalid on nähtavad valla kodulehel: http://rapla.kovtp.ee/algatamine

6. Detailplaneeringu algatamine (Tallinna mnt 49/C.-M. Järvela)
7. Detailplaneeringu algatamine (Sõerumäe / C.-M. Järvela)
8. Detailplaneeringu algatamine (Nelgi ja Niidu /C.-M. Järvela)
9. Detailplaneeringu algatamine (Hoolekandekeskus /C.-M. Järvela)
10. Arvamuse andmine geoloogilise uurimisloa saamiseks (Künka II/D. Lunev)
11. Arvamuse andmine geoloogilise uurimisloa saamiseks (Reinu VI/D. Lunev)
12. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa nr Rapm-042  muutmiseks (Reinu I/D. Lunev)
13. Vallavara võõrandamine (Kalmistu/ Ü. Saar)
14. Isikliku sõiduauto kasutamisehüvitise määramine vallavanemale (A. Soodla)
15. Vabariigi Valitsuse algatatud Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine (A. Soodla)
16. Vabariigi Valitsuse ettepanek arvamuse avaldamiseks (A. Soodla, T. Lukk, S. Ojamuru)
INFORMATSIOON
• Vallavalitsuse informatsioon