Volikogu istung

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 25. mail 2017 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord II lugemine (I. Tamm) eelnõu lisatud eraldi failina
2. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Alu tee 16ab/C.-M. Järvela)
3. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Nurmenuku/Ü. Saar)
4. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Metsaveere/Ü. Saar)
5. Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Rapla Ühisgümnaasiumi tegevuse ümberkorraldamine (T. Roosimägi)
6. Rapla valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine (A. Reissar)
7. Rapla valla eelarvestrateegia 2018-2021 I lugemine (sh arengukava muudatusettepanekud - K. Orul/H.Olo)
INFORMATSIOON
• Vallavalitsuse informatsioon/Hooldekeskuse asukoha lahendamisega seonduv (Ü. Laasner/T. Lukk)

 

Materjalid volikogusse:

Päevakord ja eelnõud
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Nurmenuku asendiplaan

Metsaveere asendiplaan

Eelarvestrateegia

Investeeringute kava seletuskiri