25.05.18

 

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 31. mail 2018 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Alu Kooli arengukava 2018 – 20120 (M. Hussar; Ülle Riisalu); juhtivkomisjon hariduskomisjon
 2. Rapla Vesiroosi Kooli Põhimäärus (M. Hussar, Jaan Reimund); juhtivkomisjon hariduskomisjon
 3. Rapla Kesklinna Kooli Põhimäärus (M. Hussar, Tõnis Blank); juhtivkomisjon hariduskomisjon
 4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (M. Kalmus); juhtivkomisjon sotsiaal- ja tervisekomisjon
 5. Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord (R.T. Peussa); juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon
 6. Kaiu Vallavolikogu  ja Raikküla Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (R.T. Peussa); juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon
 7. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Alu tee L1/H. Milsaar); juhtivkomisjoni majanduskomisjon
 8. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine (Ussikuninga/H. Milsaar) ); juhtivkomisjoni majanduskomisjon
 9. Rapla valla üldplaneeringu ülevaatamine (C.-M. Järvela); juhtivkomisjoni majanduskomisjon/eelarve- ja arengukomisjon
 10. Arvamus kaevandamisloa andmiseks Reinu III lubjakivikarjäärile (D. Lunev); juhtivkomisjoni majanduskomisjon
 11. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm" sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks volituste andmine (M. Mägi); juhtivkomisjonid majanduskomisjon ja eelarve- ja arengukomisjon
 12. Riikliku järelevalve ülesande delegeerimine (Ü. Eesik-Pärn); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon
 13. Rapla Vallavolikogu 16. novembri 2017 otsuse nr 61 „Rapla Vallavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine (Ü. Eesik-Pärn); juhtivkomisjon eelarve- ja arengukomisjon
 14. Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus (A. Heinvee)

INFORMATSIOON

 • Rapla Spordiakadeemia (J. Karp, P. Minn)
 • Vallavalitsuse informatsioon

 

Istungi päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.

 

Toimetaja: IRMA KIRST