Volikogu istung

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval,  29. juunil 2017 algusega kell 17.30 Luhtre Turismitalus.

PÄEVAKORD:
1. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Sügise ja Suve tn/
C.-M. Järvela)
2. Vallavara võõrandamine (Kodila, Kooli 3/Ü. Saar)
3. Vallavara võõrandamine (Viljandi mnt 92a/Ü. Saar)
4. Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Olo, K. Orul) – lisatud muudatusettepanekute loetelu täpsustub peale eelarve- ja arengukomisjoni koosolekut 26.06
5. Rahalise kohustuse võtmine seoses Rapla Kultuurikeskuse renoveerimise hanke korraldamisega (K. Toomet)
6. Rapla valla 2017. a I lisaeelarve muudatusettepaneku tegemine (K. Orul)
7. Garantiikiri rahaliste kohustuste võtmiseks (Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu arendamine. Projekteerimis-ehitustööd /K. Toomet)
8. Rapla  Vallavolikogu 25. mai 2017.  a määruse nr 11 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine (I. Tamm)
9. Alu Kooli põhimäärus (T. Roosimägi)
10. Audiitori määramine (K. Orul)
11. Rapla Korvpallipealinnaks nimetamine (R. T. Peussa)
12. Vastus Rapla Vallakodanike Liidu arupärimisele (K. Toomet/T. Lukk)
INFORMATSIOON
• Rapla valla ja EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse koostöökokkulepe (R. T. Peussa)

 

Materjalid volikogusse:

Päevakord ja eelnõud

Asendiplaan: Kodila, Kooli 3

Asendiplaan: Rapla, Viljandi mnt 92a

Arengukava muudatusettepanekud

Arengukava terviktekst

Eelarvestrateegia projekt 

Investeeringute kava seletuskiri

RVL arupärimine

Volikogu esimehe vastus arupärimisele

Vallavanema vastus arupärimisele

Rapla valla ja EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse koostöökokkulepe