13.04.18

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolekut aprillikuus ei toimu. 


Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni korraline koosolek toimub neljapäeval,12. aprillil 2018, algusega kell 17.00 Kaius.

INFORMATSIOON
• Kaiu lasteaia ja põhikooli olukorraga tutvumine
PÄEVAKORD
1. Alu Kooli arengukava 2018 – 2021 kinnitamine (M. Hussar)
2. Hariduskomisjoni põhimäärus (A. Mutli)
INFORMATSIOON
• Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaiarühma küsimus (M. Hussar)
 

 


Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub teisipäeval 17. aprillil 2018 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuses.

PÄEVAKORD

1. Rapla valla lipu ja vapi kinnitamine (C.-M. Järvela)

2. Rapla valla eelarves mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord I lugemine (R. T. Peussa)

INFORMATSIOON

Muud küsimused ja informatsioon


Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval 18. aprillil 2018 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuses.

PÄEVAKORD:
1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Raidi/ H. Milsaar)
2. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine (Aruvälja; Orupõllu/H. Milsaar)
3. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Purku postimaja/H. Milsaar)
4. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Raikküla kergtee/H. Milsaar)
5. Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine (Indreku kinnistu /C.-M. Järvela)   lisamaterjal kodulehel: http://rapla.kovtp.ee/kehtetukstunnistamine
6. Arvamuse andmine geoloogilise uurimisloa saamiseks (Purila II/ D. Lunev)
INFORMATSIOON
• Rapla Vallavalitsuse uute tööruumide üürimisest (P. Minn)
• MTÜ Mäepere Jäätmejaama tulevik (M. Mägi)
• Segaolmejäätmete veoleping Keskkonnateenused AS-ga  (M. Mägi)
 


Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval 11. aprillil 2018 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD

1. Rapla uue hooldekeskuse kontseptsioon (A.-L. Pedaja/M.Kalmus)
 

Toimetaja: IRMA KIRST