12.02.18

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval 15. veebruaril 2018 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Valla põhimääruse eelnõu I lugemine (Ülle Eesik-Pärn)
2. Volikogu töökorra määruse I lugemine (Ü. Eesik-Pärn)
3. Vallavalitsuse töökorra määruse eelnõu I lugemine (Ü. Eesik-Pärn)
4. Rapla Vallavolikogu 29.03.2012 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvituse maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine" kehtetuks tunnistamine (Ü. Eesik-Pärn)
5. Nõusoleku andmine riigihankeks (haljasalad /Sirle Sule)
6. Nõusoleku andmine riigihankeks (teede suvehooldus/Margus Koll)
7. Rapla valla finantsjuhtimise kord (K. Orul)
8. Rapla valla 2018. aasta eelarve I lugemine (K. Orul)
9. Eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus II lugemine (A. Tamm)
INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon
 


Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 08. veebruaril, kell 17.00 Raplas vallamaja suures saalis.

Päevakord:

1. Hagudi Põhikooli arengukava kinnitamine. (Lea Vendik; Tiina Roosimägi)
2. Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi otsuse elnõu II lugemine. (Alar Mutli; Tiina Roosimägi)
3. Rapla Lasteaed Päkapikk põhimääruse kinnitamine. (Tiina Roosimägi)
4. Valla põhimääruse eelnõu I lugemine. (Ülle Eesik-Pärn)
5. Volikogu töökorra määruse I lugemine. (Ülle Eesik-Pärn)
6. Vallavalitsuse töökorra määruse eelnõu I lugemine. (Ülle Eesik-Pärn)
7. Valla haridusauhind Rapla Rüblik valimine. (Margo Hussar)

Infod:

1. Juuru ja Järlepa lasteaedade ühendamine?
2. Huviharidus kultuurivaldkonnast haridusvaldkonda?
3. Riigieelarve jaotuste põhimõtted.


Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni  koosolek toimub teisipäeval 13. veebruaril 2018 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuses.

PÄEVAKORD
1. Valla põhimääruse eelnõu I lugemine (Ülle Eesik-Pärn)
2. Volikogu töökorra määruse I lugemine (Ülle Eesik-Pärn)
3. Vallavalitsuse töökorra määruse eelnõu I lugemine. (Ülle Eesik-Pärn)
4. Kultuuriauhind Valla Vedur valimine (Rita Triinu Peussa)
INFORMATSIOON
1) Parimad sportlased 2017 (spordinõukogu valitud) (R. T. Peussa)
2) Rapla vallas mittetulunduslikuks tegevuseks andmise kord (lisatud) – (M. Hussar)
3) Vallavalitsuse sisemise töökorra muudatusest seoses   huviharidusega (M. Hussar)
4)  Ühinenud valla kandid (V. Sassi, H. Vahtra)
 


Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval 14. veebruaril 2018 algusega kell 15.00 Rapla vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Valla põhimääruse eelnõu I lugemine (Ülle Eesik-Pärn)
2. Volikogu töökorra määruse I lugemine (Ü. Eesik-Pärn)
3. Vallavalitsuse töökorra määruse eelnõu I lugemine (Ü. Eesik-Pärn)
4. Nõusoleku andmine riigihankeks (haljastus/S. Sule)
5. Nõusoleku andmine riigihankeks (teede suvehooldus/Margus Koll; M. Mägi)
6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Hagudi/Ü. Saar)
7. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Kooli 8/Ü. Saar)
8. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Võsa-Lille /Ü. Saar)
9. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Võsa-Pihlaka /Ü. Saar)
10. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Nurme/Ü. Saar)
11. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Väljataguse/ H. Milsaar)
12. Majandusauhind Rapla Sild valimine (K. Kruusimägi)
13. Majanduskomisjoni põhimäärus II lugemine (H. Liibek)
INFORMATSIOON
• Majanduskomisjoni tööplaan 2018
 


Sotsiaalkomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval 14. veebruaril 2018 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuses.
PÄEVAKORD:
1. Valla põhimääruse eelnõu I lugemine (Ülle Eesik-Pärn)
2. Volikogu töökorra määruse I lugemine (Ülle Eesik-Pärn)
3. Vallavalitsuse töökorra määruse eelnõu I lugemine. (Ülle Eesik-Pärn)
4. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni põhimäärus (M. Jaanson)
5. "Elusa tule auhind" valimine (M. Kalmus)
INFORMATSIOON
• Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (M. Kalmus)
• Projekt Kodud tuleohutuks (M. Hussar)
• Sotsiaal- ka tervisekomisjoni töökava 2018 (M. Jaanson)

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI