14.06.18

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval 21. juunil 2018 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuses.

PÄEVAKORD:

 1. 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamine (K. Orul)

INFORMATSIOON

 • Ülevaade Rapla arengukava projektist (sh investeeringutest/ H. Vahtra/P. Minn) 
 • Tunnustamine Rapla vallas (P. Minn)


Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval 7. juunil 2018 algusega kell 17.00 Rapla Keskraamatukogu saalis.

PÄEVAKORD:

1. Lasteaia Sinilill põhimäärus (M. Hussar)

2. Hariduskomisjoni põhimäärus (A. Mutli)

INFORMATSIOON

 • Info kohtumisest HTM esindajatega (A. Mutli)
 • Muud küsimused ja informatsioon

 


Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub teisipäeval 19. juunil 2018 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuses.

PÄEVAKORD

 1. Rapla Avatud Noortekeskuse, Kaiu Noortetoa ja Raikküla Valla Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine (M. Hussar)

INFORMATSIOON

 • Tunnustamine Rapla vallas (P. Minn)
 • Rapla maakonna XXVII suvemängud (A. Kinkar)
 • Rapla maakonna laulu- ja tantsupidu (R. T. Peussa)


Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval 20. juunil 2018 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuses.

PÄEVAKORD:

 1. Arvamus kaevandamisloa andmiseks Reinu II lubjakivikarjäärile (M. Mägi)

INFORMATSIOON

 • Rapla valla kalmistud sh Rapla kalmistu rahupaik (M. Mägi)
 • Uue Rapla valla piirisildid (M. Koll, M. Mägi)
 • Käimasolevad hanked ja ehitusobjektid (M. Mägi)
 • Tunnustamine Rapla vallas (P. Minn)
 • Muud küsimused ja informatsioon

 


Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval 13. juunil 2018 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD

 1. Kaiu Hooldekodu ja Juuru Hooldekodu tegevuse ümberkorraldamine (M. Hussar)

INFORMATSIOON

 • Perearstikeskuste toetamise sihtfinantseerimise lepingud (alates 01.07.2018 – 31.12.2019) majanduskulude katmiseks (M. Hussar)
 • Tunnustamine  Rapla vallas (P. Minn)

 

Toimetaja: IRMA KIRST