KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

2012

Pealkiri
Kangrusöödi

2011

Pealkiri
Põhjakeskus

2006

« Tagasi

Valtu ja Tiigi, Karjalauda, AS Phoenix kontor, Põllutööriistade kuur, Masinahoiuplatsi kinnistute detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 30.03.2006 otsusega nr 28 kehtestati ca 12,5 ha suurusel maa-alal Valtu külas Valtu ja Tiigi, Karjalauda, AS Phoenix, Põllutööriistade kuuri ja Masinahoiuplatsi kinnistute ning nendega piirneva maa-ala üldplaneeringut osaliselt muutev detailplaneering. 

► Seletuskiri (.pdf)

► Põhijoonis (.pdf)