KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

2012

Pealkiri
Kangrusöödi

2011

Pealkiri
Põhjakeskus

2009

« Tagasi

Koguduse ja Saula

Rapla Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 21 kehtestati Uuskülas asuvate Koguduse ja Saula kinnistute detailplaneering. Koguduse kinnistule kavandati äri- ja tootmishooned, Saula kinnistu põhjaossa nähti ette kaks ärimaa krunti ning Sõnajala tee äärde väikeelamukrundid.

► Detailplaneeringu seletuskiri

► Kooskõlastuste koondtabel

► Detailplaneeringu põhijoonis (3 MB .pdf)