KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

2012

Pealkiri
Kangrusöödi

2011

Pealkiri
Põhjakeskus

2007

« Tagasi

Männikäbi, Purku

Raikküla Vallavolikogu 14.06.2007 otsusega nr 55 kehtestati Purku külas Männikäbi kinnistu (katastriüksuse tunnus 65403:001:0043) detailplaneering, millega muudeti katastriüksuse senine sihtotstarve põllumajanduslike tootmishoonete maa väikeelamumaaks, samuti määrati ehitusõigus, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrapõhimõtted, tehnovarustuse lahendus ning keskkonnakaitselised abinõud.

► Detailplaneeringu kaust (9,5 MB .pdf)