26.02.21

2021 kaasav eelarve

Juba seitsmendat aastat saab pakkuda välja ideid ning seejärel oma hääle andmisega suunata seda, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada valla eelarve vahendeid. See on eelkõige ideekorje, millega saab juhtida kohaliku omavalitsuse tähelepanu sellele, kuhu oleks vaja lisavahendeid panustada.

Kaasava eelarve infotund


 
Kaasava eelarve hääletus toimub sarnaste reeglite alusel nagu eelneval aastal: elektroonilise hääle saab anda valla veebilehele sisse logides ning paberil saab hääletada Rapla vallamajas, Kaiu teenuskeskuses, Juuru teenuskeskuses või Raikküla teenuskeskuses.
Raamatukogudes hääletamine võimalik vaid elektroonilise hääletusena ID-kaardiga kliendiarvutites.

Hääletada on võimalik asutuste tavapärastel lahtiolekuaegadel ja kõiki hügieenireegleid järgides.

2021. aasta kaasava eelarve maht on jätkuvalt 60 000 eurot. Selle summa on otsustanud volikogu reserveerida piirkondadele järgmiselt:
• Rapla piirkonna projektidele (Alu kant, Hagudi kant, Kodila kant, Kuusiku kant ja Rapla kant) 30 000 eurot;
• Juuru piirkonna  projektidele (Juuru kant ja Järlepa kant) 10 000 eurot;
• Kaiu piirkonna projektidele (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant) 10 000 eurot;
• Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant) 10 000 eurot.

Esita idee

Kaasava eelarve ideid ootame kuni 8. märtsi kella 23.59ni. Idee esitamiseks parim lahendus on logida Sisse Rapla valla kodulehele (üleval paremas lehe servas) ning seejärel edastada idee läbi e-vormi Rapla Vallavalitsusele. Alternatiivina saab saata idee ka  e-postile rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla. Ideid võivad esitada nii vallaelanikud kui mujal elavad inimesed.

Idee peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust valla jaoks;
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; ürituse korral hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumus(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
6) teostamise eeldatavat ajakava;
7) võimaluse korral muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

Laekunud ideed avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel, kus saab nende kohta ka 18. märtsini arvamust avaldada. NB! Arvamuse avaldamine ei ole veel hääletamine.

Kaasava eelarve infotund toimub kõigile huvilistele 18. veebruaril kell 16.30 virtuaalses Zoom keskkonnas.

Hääletus on planeeritud aprilli 2021, täpsed ajad anname enne teada.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed saadud häälte arvu järgi, alustades enim hääli saanud ideest. Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koos idee esitajaga.