KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

2020

Rapla vallale esitas eraisik 27.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Juula külas Karuoja maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0660). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine...

Karuoja, Juula

Rapla vallale esitas eraisik 27.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Juula külas Karuoja maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0660). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine...

Rapla Vallavolikogu 22.02.2007 otsusega nr 19 kehtestati Rapla linna Kuusiku tee 4a kinnistu detailplaneering eesmärgiga sätestada äripindadega korterelamu ehitusõigus. Detailplaneeringut ei ole...

Kuusiku tee 4a, Rapla linn (2020)

Rapla Vallavolikogu 22.02.2007 otsusega nr 19 kehtestati Rapla linna Kuusiku tee 4a kinnistu detailplaneering eesmärgiga sätestada äripindadega korterelamu ehitusõigus. Detailplaneeringut ei ole...

Rapla Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 85 algatati Rapla linnas Liiva tn 2 üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine eesmärgiga sätestada tingimused paarismaja...

Liiva tn 2, Rapla

Rapla Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 85 algatati Rapla linnas Liiva tn 2 üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine eesmärgiga sätestada tingimused paarismaja...

Rapla vallale esitas MIVO EHITUS OÜ 31.01.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Rapla linnas Mahlamäe tn 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0012). Detailplaneeringu eesmärk on...

Mahlamäe tn 7, Rapla linn

Rapla vallale esitas MIVO EHITUS OÜ 31.01.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Rapla linnas Mahlamäe tn 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0012). Detailplaneeringu eesmärk on...

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 ja 31.08.2017 otsusega nr 46 algatati Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine...

Sõerumäe detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 ja 31.08.2017 otsusega nr 46 algatati Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine...

Planeeringuala suurusega ca 3,4 ha paikneb Rapla vallas Kuku küla tiheasustusalal Hagudi aleviku vahetus naabruses. Planeeringualal on kolm elamumaa kinnistut juurdepääsuga Kuuse tänavalt ning...

Väike-Küünimäe detailplaneering

Planeeringuala suurusega ca 3,4 ha paikneb Rapla vallas Kuku küla tiheasustusalal Hagudi aleviku vahetus naabruses. Planeeringualal on kolm elamumaa kinnistut juurdepääsuga Kuuse tänavalt ning...