10.12.18

 

Juuru teenuskeskus

piirkonnajuht Aili Normak - 5699 5463
sotsiaaltööspetsialist Kristina Eesmets5699 5462
raamatupidaja Tamara Anderson  - 5886 4756

 

Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun e-kirjad aadressile rapla@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja suunata seejärel ametnikule täitmiseks.


Ametnike poole otse pöördumiseks on e-post aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee


Kaiu teenuskeskus

piirkonnajuht Agnes Kurvits - 5884 3832
arenguspetsialist Kertu Künnapas - 5345 6010
sotsiaaltööspetsialist  Kätlin Uuemäe - 5329 2701
sisekontrolli- ja andmekaitsespetsialist Maie Teearu - 5919 7640

 

Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun e-kirjad aadressile rapla@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja suunata seejärel ametnikule täitmiseks.
 

Ametnike poole otse pöördumiseks on e-post aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee


Raikküla teenuskeskus

piirkonnajuht Anne Leht - 525 8191
tehniline sekretär Kaie Merila -  5912 6790
sotsiaaltööspetsialist Marge Järvi - 5400 5812 
raamatupidaja Õnne Merdikes - 5886 7784

 

Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun e-kirjad aadressile rapla@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja suunata seejärel ametnikule täitmiseks.

Ametnike poole otse pöördumiseks on e-post aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee


Rapla vallamaja

vallavanem Piret Minn - 517 7604

arendusnõunik Heiti Vahtra - 5340 4797
sisekontrolli- ja andmekaitsespetsialist Maie Teearu - 5919 7640
avalike suhete spetsialist Katrin Kruusimägi 5698 7818

 

Vallakantselei 

kantselei sekretär Sigrid Algre - 489 0510
vallasekretär Ülle Eesik-Pärn - 489 0543, 5886 5930 
vallasekretäri abi Ants Soodla - 489 0518 
volikogu sekretär Irma Kirst - 489 0518 
IT spetsialist Ivo Mäeoja - 5886 4213 
jurist Kaire Sädemets - 489 0516, 5620 3767 
personalispetsialist Anu Sillandi - 489 0517, 5194 7952 

Kantselei mobiil 529 9254
 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond 
abivallavanem Margo Hussar  - 5389 2441
haridusnõunik Tiina Roosimägi - 489 0547, 522 8791
haridusspetsialist Lea Leppik - 489 0547, 5561 5405
kultuurinõunik Rita Triinu Peussa - 489 0523, 516 9448
noorsootööspetsialist Helen Hints - 489 0542, 5598 7070
spordi- ja tervisedenduse spetsialist Anabell Kinkar 489 0542, 5553 1785
sotsiaalnõunik Maiu Kalmus - 489 0515, 5342 6030
sotsiaaltööspetsialist Maarika Leenurm - 489 0526, 5562 3828
lastekaitse peaspetsialist Sirve Salu - 489 0545, 504 8563
lastekaitsespetsialist Sven Murula - 489 0545, 524 0423

  
Majandus-, arengu- ja planeeringuosakond 
abivallavanem Meelis Mägi - 489 0533, 506 3491, 5387 8006
hankespetsialist Aldo Pitsner - 489 0539, 505 9718
vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela - 489 0519, 506 1360
keskkonnaspetsialist Donald Lunev 489 0538, 565 4006
ehitusnõunik Elmar Purge - 489 0537, 517 3059 
maanõunik Hannes Milsaar - 489 0534, 5818 8845
teede spetsialist Margus Koll  - 489 0534, 5342 3541
andmetöötlusspetsialist Sirje Salu - 489 0536, 5919 7970
valla aednik Sirle Sule - 489 0540, 5557 8210
maakorraldusspetsialist Tiit Olju489 0535, 508 6475 
ehitusspetsialist Vallo Leinberg5699 5465
planeeringu- ja arendusspetsialist Tiina Martin - 489 0512, 5554 3755
järelevalvespetsialist Aime Linke - 489 0538, 524 4493

 

Rahandusosakond 
finantsjuht Küllike Orul - 489 0514, 5646 5865 
pearaamatupidaja Marju Toel  - 5886 7579 
pearaamatupidaja asetäitja Anneli Reissar - 489 0528
raamatupidaja-kassapidaja Anne-Liis Valbrit  - 489 0513, 5333 2308 
raamatupidaja Ene Fuchs -  489 0541 
raamatupidaja Sirje Lehtmaa - 489 0528 

 

Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun e-kirjad aadressile rapla@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja suunata seejärel ametnikule täitmiseks.

Ametnike poole otse pöördumiseks on e-post aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee.

 

  


Rapla riigimaja

rahvastikuregistri spetsialist Eha Tolm - 484 1127, 5919 7589 
perekonnaseisuametnik Marju Pajo - 484 1157, 5303 7344

 

Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun e-kirjad aadressile rapla@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja suunata seejärel ametnikule täitmiseks.

Ametnike poole otse pöördumiseks on e-post aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee.